"การปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยาก มันคือการเรียนรู้ความจริงของร่างกาย จิตใจของเรา อันรวมกันเป็นชีวิตเรานั่นเอง ถ้าเราเรียนรู้ความจริงของกาย ของใจได้แล้ว ต่อไป ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกาย อะไรจะเกิดขึ้นในจิตใจ เราจะไม่ทุกข์หรอก เพราะจิตใจมันจะยอมรับความจริงได้ เราเรียนดูกาย เพื่อให้เห็นความจริงของร่างกาย เรียนดูจิตใจ เพื่อให้เห็นความจริงของจิตใจ" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม สอนผู้ปฏิบัติธรรมชาวจีน วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610509 ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610509.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07