ไม่ได้จิต ไม่มีทางได้ศีล สมาธิ ปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญา ไม่ได้เกิดอยู่กลางอากาศ มันเกิดอยู่ที่จิตเราต่างหาก จะเจริญปัญญา ต้องมีจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้อง อธิจิตสิกขา เป็นการสอน วิธีที่เราจะพัฒนาจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญา อธิปัญญาสิกขา สอนวิธีที่เราจะเจริญปัญญา เพราะฉะนั้น เราต้องรู้ว่าเราจะมีสมาธิได้ด้วยอะไร เบื้องต้นก็หากรรมฐานสักอย่างหนึ่ง ที่เราถนัด ถนัดอะไรก็เอาอันนั้น ไม่มีดีหรือเลวมากกว่ากันหรอก ขอให้รู้หลักเท่านั้นเอง จะพุทโธ ก็คอยรู้ทันจิต จะหายใจ ก็คอยรู้ทันจิต จะพองยุบ ก็รู้ทันจิต จะขยับมือ ก็รู้ทันจิตไป หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 8 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์ 630208B ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630208B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07