"เราอยู่ในยุคที่วิเศษที่สุดแล้ว ถ้ายุคนี้เอาไม่ได้ ยุคต่อไปลำบากแล้ว พระเมตไตรยท่านมาด้วยวิริยะ เราจะเดินตามท่านไหวหรือเปล่า ... สู้เอานะ สู้ยุคนี้ง่ายแล้วล่ะ เพราะพระพุทธเจ้าเราปัญญามาก สอนธรรมะแจกแจงได้ประณีต เดินตามรอยท่านไป มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610908B ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610908B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07