"วิธีการเผยแพร่ธรรมะเปลี่ยนแปลงได้ แล้วต้องเปลี่ยนแปลงด้วย ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคมที่เปลี่ยน หรือสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยน วิธีการเผยแพร่ต้องเปลี่ยน แต่หลักธรรมะ ไม่เปลี่ยน ทำอย่างไรเราจะสามารถคงธรรมะได้ ในแพคเกจที่ทันสมัย ที่คนอยากมอง ไม่ใช่ชำเลืองแล้ว โบราณวัตถุ ธรรมะไม่เคยเก่า ธรรมะไม่เคยเก่านะ สมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ก็สอนเรื่องอริยสัจ สอนธรรมะอันเดียวกันนี่เอง แต่วิธีการนั้นต้องเปลี่ยน ต้องดูว่าคนที่จะรับข้อมูลธรรมะนั้นเป็นคนชนิดไหน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610107B

Direct download: 610107B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07