ถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติ การปฏิบัติจะไม่ยากอะไรเลย เป็นเรื่อง ธรรมชาติ

ธรรมะเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ที่สวนสันติธรรม วันที่ 7 กันยายน 2556 ช่วงเช้า

Direct download: 560907A.mp3
Category:general -- posted at: 1:00pm +07