ชาตินี้เจอพระพุทธศาสนาแล้วก็ตั้งใจภาวนา อย่าเห็นแต่ความสนุกเพลิดเพลินไปวันหนึ่งๆ ชีวิตคนไม่ได้ยืนยาวเท่าไร สนุกสนานพักเดียวก็แก่แล้ว ถ้าเรารอแก่ๆ แล้วจะภาวนาๆ ยาก ทำตั้งแต่ยังเด็กๆ นี้ดี ส่วนใหญ่แต่ก่อนถ้าเข้าวัดก็แก่ๆ ทั้งนั้นถึงจะเข้า หลวงพ่อภาวนามาเรื่อยๆ เห็นพวกเราส่วนใหญ่เกิดหลังหลวงพ่อ อยากให้พวกเราภาวนาอย่างที่หลวงพ่อทำบ้าง ชีวิตมันมีความร่มเย็นเป็นสุขนะ มีความสุข มีความสบาย ร่างกายมันแก่ ใจก็ไม่ได้เดือดร้อน ร่างกายเจ็บไข้ ใจก็ไม่เดือดร้อน แล้วถ้าจะต้องตายก็ไม่เดือดร้อน เรารู้สึกเราใช้ชีวิตคุ้มค่าที่สุดแล้ว ได้รู้จักตัวเอง ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักตัวเอง หลงๆ ไป เรียนรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจ ถึงจะรู้จักตัวเอง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 7 ธันวาคม 2563 ไฟล์ 631207 ซีดีแผ่นที่ 88

Direct download: 631207.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07