ถ้าพวกเราขยันดูอย่างที่หลวงพ่อขยัน มันก็ได้ผลเหมือนกัน พวกเราไม่ได้โง่กว่าหลวงพ่อ หลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งอะไร แต่ว่าอึด ทนเอา ซ้ำแล้วซ้ำอีก เรียนแล้วเรียนอีกอยู่อย่างนั้น สู้ไม่ถอย... ไม่ยอมเลิกปฏิบัติ แค่นั้น บางทีก็ขี้เกียจ ขี้เกียจก็ดูขี้เกียจ บางทีก็สงสัย ยังไงดีนะๆ สงสัย ดูสงสัย ฉะนั้น ใช้หลักไว้ว่าดูปัจจุบัน รู้ปัจจุบันไป ไม่พลาดหรอก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 5 มกราคม 2563 ไฟล์ 630105B ซีดีแผ่นที่ 85

Direct download: 630105B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07