คำว่าแก้ ไม่มีในวิปัสสนากรรมฐาน คำว่าแก้ อยู่ในสมถกรรมฐาน จิตไม่ดี ทำให้ดี จิตไม่สุข ทำให้สุข จิตไม่สงบ ทำให้สงบ วิปัสสนา จิตไม่ดี รู้ว่าไม่ดี จิตไม่สุข รู้ว่าไม่สุข จิตไม่สงบ รู้ว่าไม่สงบ ไม่เหมือนกัน ไปทำเอา -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 4 มกราคม 2563 ไฟล์ 630104B ซีดีแผ่นที่ 85

Direct download: 630104B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07