"จิตออกนอก เป็นเรื่องไม่ดีนะ จิตไหล ไหล ไหล ออกไปข้างนอก ให้จิตมันอยู่กับตัวเอง รู้สึกตัวไป หายใจรู้สึก หายใจรู้สึก ถ้าจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวนี่ ได้บุญที่มหาศาลเลยนะ เป็นสมาธิชั้นเลิศ" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 601231A

Direct download: 601231A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07