เราเห็นร่างกายมันอยู่ส่วนหนึ่ง เขาทำอะไร เขาทำมาที่ร่างกายได้ แต่มันทำเข้ามาที่จิตไม่ได้ พระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่า จิตที่ฝึกดีแล้ว นำความสุขมาให้ เราอยู่ตรงไหน เราก็มีความสุขอยู่ตรงนั้นได้ ไม่ใช่ว่าต้องอยู่ที่วัด ต้องอยู่ที่กุฏิของเราเอง ถึงจะมีความสุข ในยามคับขัน ยามจำเป็น อยู่ตรงไหนก็มีความสุข ร่างกายจะเจ็บป่วยขนาดไหน จิตใจก็ยังสงบสุขอยู่ การฝึกกรรมฐาน มันช่วยเราได้มาก -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620203 ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620203.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07