"ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งที่เราถนัด ทำแล้วสบายใจมีความสุข เอาอันนั้น ถ้าอันไหนทำแล้วสบายใจมีความสุข เราจะได้สมาธิง่าย ถ้าอันไหนทำแล้วเครียด สมาธิจะไม่เกิด สมาธิเกิดจากมีความสุข ความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ การจำสภาวะได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ สมาธิที่ถูกต้องเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา มันสัมพันธ์กันนะ ทุกอย่างมีเหตุทั้งหมด" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610127B ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 610127B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07