ถ้าจิตเราภาวนาจนกระทั่งรู้แจ้งในขันธ์ 5 ในรูป-นาม ในกายในใจนี้ เรียกว่าทำลายอวิชชาไปแล้ว ความอยากจะไม่เกิดอีกเลย ทำลายครั้งเดียว พร้อมๆ กับความโง่ของเรานั่นเอง เพราะเหตุของความอยากมันถูกทำลายไป ที่อยากนั้นเพราะโง่ อยากให้ของไม่เที่ยงมันเที่ยง อยากให้ของที่มันเป็นทุกข์ให้มันเป็นสุข อยากให้ของที่ควบคุมไม่ได้อยู่ในอำนาจเรา บังคับได้ อันนี้เป็นความโง่เขลา วิปัสสนาจะมาทำให้เราหายโง่ โดยการมาเรียนรู้ความจริงของร่างกาย มาเรียนรู้ความจริงของจิตใจ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 24 สิงหาคม 2562 ไฟล์ 620824A ซีดีแผ่นที่ 83

Direct download: 620824A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07