"เรียนให้ได้หลักก่อน รู้หลักของการปฏิบัติแล้ว ต้องไปทำเอา ฟังอย่างเดียวไม่ได้ประโยชน์เท่าไรหรอก บางคนเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อตั้งนาน ท่องได้หมดเลย ถ้าหลวงพ่อพูดประโยคนี้ แล้วจะต่อประโยคนี้เลย จำได้ แต่ภาวนาไม่เป็น บางคนเรียนนิดๆ หน่อยๆ ภาวนาได้แล้ว ธรรมะ ถ้าไม่ปฏิบัติไม่ได้ผลหรอก ให้ครูบาอาจารย์สอนละเอียดลึกซึ้งแค่ไหน มันก็ไม่รู้เรื่อง ได้แต่จำ แล้วความจำบางทีบั่นทอนการรู้สภาวะของเรา เรียนธรรมะ จะต้องลงมือปฏิบัติ จะปฏิบัติได้ ต้องเห็นสภาวะ" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610324A ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610324A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07