"ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง แล้วจิตเคลื่อนไป จากอารมณ์กรรมฐานนั้น ให้รู้ทัน หรือจิตถลำลงไป จ้องอารมณ์กรรมฐานนั้น ก็ให้รู้ทัน จิตถลำลงไป จมอยู่กับอารมณ์ ก็ใช่ไม่ได้ อย่างเรารู้ลมหายใจ บางทีจิตหนีไปคิด อันนี้หลงไปข้างนอก บางทีจิตก็ถลำอยู่ในลม อันนี้ก็ใช้ไม่ได้ มันก็ผิดทั้งคู่ สองข้าง ข้างหนึ่งฟุ้งไป ข้างหนึ่งเพ่งเอาไว้ ฝึกจิตให้ถูกแล้ว แล้วกรรมฐานจะง่าย มันแทบจะเรียกว่า ไม่ต้องทำอะไรเลย แต่ก่อนที่จะถึงจุดที่จะเจริญวิปัสสนา ที่ไม่ต้องทำอะไร นอกจากการเห็น ช่วงที่ทำสมถะนี้ มีงานต้องทำ" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610923 ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610923.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07