"ธรรมะเป็นของมีคุณค่า แต่เอาไว้ก่อน ขอเอาเรื่องที่ไม่มีสาระก่อน เวลาที่จะปฏิบัติธรรมมีน้อย เรากลับเอาไว้ก่อนๆ ขอไปทำอย่างอื่นก่อน เช่น ตระเวนทำบุญ ๙ วัด ไปกราบพระอรหันต์ที่โน่นที่นี่ เราก็แต่งเอาเองว่าใครเป็นพระอรหันต์ ทำไมเราทิ้งการเจริญสติในปัจจุบันของเราไป ของสำคัญที่สุด เรารักตัวเองที่สุด แต่เราละเลย ลืมตัวเองตลอดเวลา เรียกว่าประมาท" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610421A ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610421A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07