ฆราวาสก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ โดยเฉพาะมรรคผลขั้นต้นๆ ฆราวาสไม่แพ้พระหรอก มันอยู่ที่เราทำถูกไหม ทำมากพอไหม จะทำได้มากพอ ก็ต้องอดทน จะทำให้ถูก ก็ต้องอดทน สองตัวนี้ ทนคนละแบบ จะทำให้ถูก ก็ต้องอดทนต่อคำสอนของครูบาอาจารย์ โดนโขก โดนสับ โดนจิก โดนตี ถ้าทนได้ ก็ได้แก่น พระพุทธเจ้าบอก เราจะทุบพวกเธอเหมือนช่างปั้นหม้อทุบดิน ทุบๆๆ ไป ใครทนได้ ก็ได้แก่น ฉะนั้น เราต้องทน ต้องอดทน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 2 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์ 630202A ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630202A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07