“ในสภาวะที่ย่ำแย่ กรรมฐานที่เหมาะที่สุด คือการดูจิตของตัวเอง” จิตใจดูง่าย มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อากาศเป็นพิษ จิตใจก็ยังเป็นปกติ จิตใจไม่ได้ถูกพิษด้วย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จิตใจมันเป็นตัวรู้ มันไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนเพราะรูป เพราะเสียง เพราะกลิ่น เพราะรส เพราะสัมผัส ไม่เหมือนร่างกาย ถูกกระทบจนทรุดโทรมไป ถ้าเราค่อยๆ ฝึกจิตไปให้เป็นผู้รู้ ผู้ดู ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้น จิตใจจะเบิกบานอยู่ได้ ในขณะที่ร่างกายห่อเหี่ยว จิตใจเบิกบาน จิตใจมีความสุขอยู่ได้ในทุก ๆ ที่ มีความสุขได้ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620202A ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620202A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07