เวลาโทสะเกิด มันดูง่าย ราคะเกิด ดูยากกว่า โมหะเกิด ดูยากที่สุด หลง ดูยากที่สุด อย่างที่หลวงพ่อชอบสอนเรา หลงแล้วรู้ๆ ดูของที่ยากๆ เรียนตัวนี้ได้ ตัวอื่นง่ายหมดเลย ต้องหลงก่อนถึงจะโลภ ต้องหลงก่อนถึงจะโกรธได้ แล้วระหว่างที่โลภ ระหว่างที่โกรธ ก็ยังหลงอยู่ ถ้าเมื่อไรไม่หลง ความโลภ-ความโกรธก็จะหายไปด้วย... เพราะอย่างนั้น ตัวหลงนี่ตัวหัวโจก หลวงพ่อถึงพยายามสอน หลงแล้วรู้ๆ หัดดูสภาวะหลงไว้ อีกหน่อยสติเกิดเร็ว หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 19 มกราคม 2563 ไฟล์ 630119A ซีดีแผ่นที่ 85

Direct download: 630119A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07