"นักปฏิบัติที่เก่งๆ ต้องปฏิบัติโดยไม่มีใครรู้ว่าปฏิบัติ ใครมันจะมาดูออก กรรมฐานเป็นงานของใจ อยู่ที่ใจเรา เรียนรู้ใจของตัวเองไป" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 611117B ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611117B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07