"ภาวนา ต้องทำ เรียนแล้วไม่ทำ ไม่ได้อะไร จะได้ความหลงผิดไป สะสมกิเลสมากกว่าเก่าอีก คนเข้าวัดไม่ใช่กิเลสเบาบาง ถ้าไม่ได้ภาวนา ยิ่งเข้าวัด กิเลสยิ่งหนา จะไปดูถูกคนที่ไม่เข้าวัด นึกว่าฉันเป็นคนดี เพราะภาวนาไม่เป็น นึกว่าฉันดีกว่าคนอื่น การเดินเข้ามาในวัด กิเลสไม่ได้กระทบกระเทือนเลย กิเลสจะกระทบกระเทือน เมื่อเราฝึกตัวเอง มีสติ มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา กิเลสถึงจะกระทบกระเทือน" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610617A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610617A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07