ความอยากเกิดขึ้นทีไร ความทุกข์เกิดขึ้นทุกที ความอยากเกิดทั้งวัน ความดิ้นรนของใจก็เกิดทั้งวัน ความทุกข์ก็เกิดทั้งวัน ผู้มีสติ มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริง จะเบื่อ ชีวิตนี้ไม่มีอะไรเลย มีแต่ความกระเพื่อมไหวของจิต ไม่ว่าอารมณ์จะดี จะวิเศษแค่ไหน ก็ทำให้จิตกระเพื่อมไหว -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620216 ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620216.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07