เดือนสุดท้ายของปีเป็นเวลาที่เราต้องทบทวนการภาวนาของเรา ปีหนึ่งที่ผ่านมาก้าวหน้าหรือเปล่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดี มีบททดสอบ

ธรรมเทศนาที่ศาลาลุงชิน โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วันที่ 15 ธันวาคม 2556

Direct download: 561215.mp3
Category:general -- posted at: 12:00am +07