"มาตรฐานชาวพุทธเรา คือคุณธรรม ทำไมเรากราบพระที่อายุน้อยกว่าเรา เรากราบเพราะมีคุณธรรม หรือเราเอาลูกไปบวชเณร ทำไมพ่อแม่ยังไหว้ ไหว้ความดี ไหว้ที่คุณธรรม" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610413B ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610413B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07