"เห็นความจริงบ่อย ๆ จนใจยอมรับความจริง ถ้าถึงจุดที่ใจยอมรับความจริงได้ ใจจะคลายความยึดถือ ในรูปธรรม นามธรรมทั้งหลาย ไม่ยึดถือกาย ไม่ยึดถือใจ พอมันไม่ยึดถือกาย เราจะไม่ทุกข์เพราะกายอีกต่อไป" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611013A ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 611013A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07