การปฏิบัติต้องมีทิศทาง ปฏิบัติส่งเดชไม่ได้ ปฏิบัติมีทิศทาง คือ รู้ว่าปฏิบัติอะไร ปฏิบัติเพื่ออะไร ปฏิบัติอย่างไร แล้วก็ลงมือปฏิบัติ อย่างเราจะทำสมถะ ทำเพื่อให้จิตได้พักผ่อน ได้มีเรี่ยวมีแรง ไม่ได้ทำให้เกิดปัญญา จะทำอย่างไร น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่อง แล้วก็ลงมือทำ เดี๋ยวมันก็ได้ จะเจริญปัญญา มีจิตเป็นคนดู เห็นกายมันทำงาน เห็นจิตมันทำงาน มันก็จะได้ความจริง -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 12 มกราคม 2563 ไฟล์ 630112B ซีดีแผ่นที่ 85

Direct download: 630112B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07