"นอกจากกัลยาณมิตร ได้แก่ ครูบาอาจารย์ ท่านเลือกเฟ้นธรรมะมาสอนเราแล้ว โยนิโสมนสิการ คือความแยบคายในการสังเกตพิจารณา สำคัญมาก ถ้าไม่มีโยนิโสมนสิการ มันภาวนาลำบาก มันช่วยตัวเองไม่ได้สักที ต้องพยายาม โยนิโสมนสิการ ไม่ใช่การคิดพิจารณาตามใจชอบ แต่เป็นการพิจารณา โดยเทียบเคียงเข้ากับหลัก ที่พระพุทธเจ้าสอน หรือที่ครูบาอาจารย์บอกเรา เทียบเคียงกับคำสอน ไม่อย่างนั้นเราจะโยนิโสฯ แบบพิลึกพิลั่นพิเรนทร์" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610512A ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610512A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07