"นักปฏิบัติจะไม่มีคำถามมาก เพราะสงสัย รู้ว่าสงสัย ก็จบแล้ว ไม่เห็นจะต้องถาม เราดูของจริงเอา ของจริงเป็นยังไงก็ดูเอาเอง ถ้าไม่ดูเอง เราจะไม่สามารถรู้แจ้งแทงตลอดได้ ถ้าไม่รู้แจ้งแทงตลอด ในกองของขันธ์ ว่าขันธ์นี้เป็นตัวทุกข์ ยังไงก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอีก มันจะเที่ยวแสวงหาขันธ์ไปเรื่อยๆ จิตนี้จะหิว เที่ยวแสวงหา ฉะนั้น ช่วยต้วเองให้มาก ถามให้น้อย สังเกตให้มาก ตัวนี้จะช่วยเรา" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610211B

Direct download: 610211B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07