"ขั้นแรกเลย คือ พยายามรู้เนื้อรู้ตัวไว้ก่อน ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว อย่าฟุ้งซ่าน อย่าใจลอย ถ้าเราใจลอย มีกายก็ลืมกาย มีใจก็ลืมใจ เพราะฉะนั้น ขั้นแรกเลย รู้สึกตัวให้เป็นก่อน พอรู้สึกตัวเป็น แล้วค่อยเจริญปัญญา วิธีเจริญปัญญาของพวกดูจิต คือ มีตาก็ดู มีหูก็ฟัง มีจมูกก็ดมกลิ่น มีลิ้นก็รู้รส มีกายก็กระทบสัมผัส ความเย็น ความร้อน ความอ่อน ความแข็ง ความตึง ความไหว รู้สึกไป เวลามีอะไรมากระทบในร่างกาย แล้วเวลาใจมันคิด นึก ปรุง แต่ง ก็รู้ทัน" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610610 ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610610.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07