ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 4 เมษายน 2557 ช่วงที่สอง 

Direct download: 570404B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:58pm +07

ธรรมเทศนา สวนสันติธรรม แผ่นที่ 54 วันที่ 4 เมษายน 2557

Direct download: 570404A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:23pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ศาลาลุงชิน วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557

Direct download: 570615.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:07pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่บริษัท เอสโซ่ (ไทย) จำกัด วันที่ 21 พฤษภาคม 2557

Direct download: 570521.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:37pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด วันที่ 6 พฤษภาคม 2557

Direct download: 570506.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:47pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ 53 วันที่ 8 มีนาคม 2557 ช่วงที่สอง

Direct download: 570308B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:18am +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ 53 วันที่ 8 มีนาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570308A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:25am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ 53 7 มีนาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570307B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:03pm +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ 53 7 มีนาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570307A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:20pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี 2 พฤษภาคม 2557

Direct download: 570502.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:50am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ 53 23 กุมภาพันธ์ 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570223B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 3:06pm +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ 53 23 กุมภาพันธ์ 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570223A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 3:04pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ 53 22 กุมภาพันธ์ 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570222B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 3:03pm +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ 53 22 กุมภาพันธ์ 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570222A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 3:02pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ 66 วันที่ 18 พฤษภาคม 2557

Direct download: 570518.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:43am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช 21 กุมภาพันธ์ 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570221B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:33am +07

ธรรมเทศนา สวนสันติธรรม 21 กุมภาพันธ์ 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570221A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:28am +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช สวนสันติธรรม 14 กุมภาพันธ์ 2557

Direct download: 570214.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:24am +07

ธรรมเทศนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Direct download: 570430.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:39pm +07

ธรรมเทศนานอกสถานที่ พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต วันที่ 20 เมษายน 2557

Direct download: 570420.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:06pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา 31 มกราคม 2557

Direct download: 570131.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:02pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา 25 มกราคม 2557

Direct download: 570125.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:59pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา 24 มกราคม 2557

Direct download: 570124.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:55pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 18 มกราคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570118B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:09pm +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา วันที่ 18 มกราคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570118A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:08pm +07

1 « Previous 86 87 88 89 90 91 92 Next » 93