เดือนสุดท้ายของปีเป็นเวลาที่เราต้องทบทวนการภาวนาของเรา ปีหนึ่งที่ผ่านมาก้าวหน้าหรือเปล่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดี มีบททดสอบ

ธรรมเทศนาที่ศาลาลุงชิน โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วันที่ 15 ธันวาคม 2556

Direct download: 561215.mp3
Category:general -- posted at: 12:00am +07

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช หมู่บ้านสัจธรรม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 ธ.ค. 2556

Direct download: 561202.mp3
Category:general -- posted at: 1:26pm +07

ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของอัศจรรย์ อัศจรรย์ตั้งแต่วิธีการปฏิบัติ อัศจรรย์ในวิธีการเข้าถึงธรรมะแท้ๆ ที่จิตอันบริสุทธิ์เข้าถึง...

พระธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ที่วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย วันที่ 1 ธ.ค. 56

Direct download: 561201.mp3
Category:general -- posted at: 12:00pm +07

ถ้ารู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจจ์ ก็จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง

ธรรมเทศนาที่ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) โดยหลวงพ่อ ปราโมทย์ ปาโมชโช วันที่ 17 พ.ย. 56

Direct download: 561117.mp3
Category:general -- posted at: 12:00pm +07

The What arises also falls episode focuses on the aspects of Dhamma necessary to achieve the first level of enlightenment - stream-entry

Translated and read by Jess Peter Koffman with permission from 

Direct download: what20arises20also20falls.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:23pm +07

Luangpor Pramote warns us about believing in things we don't know to be true yet. Blind belief is dangerous. We have to put in the work and see for ourselves.

Direct download: A20pure20and20beautiful20mind.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:43pm +07

The episode reminds us about the correct type of concentration, and many of the ways we can be mistaken.

Direct download: A20special20kind20of20concentration.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:00am +07

Translated from the Robe-donation ceremony, October 27, 2013. The talk is in memory of the Supreme Patriarch of Thailand who recently passed. It outlines the pain of those caught in the wheel of Samsara, and the state of those who have overcome this cycle of suffering. Translated and read by Jess Peter Koffman,

Direct download: Nirvana20and20Samsara.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:50pm +07

พวกเราชาวพุทธอย่าไปคิดว่านิพพานไกลเกินไป ถ้าไม่รู้วิธีน่ะไกล เราก็เที่ยวร่อนเร่เดินทางในสังสารวัฏเรื่อยๆ ไป ไม่รู้ว่าตั้งต้นจากที่ไหน ไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดที่ไหน ร่อนเร่เหมือนลูกไม่มีพ่อมีแม่ ไม่รู้ว่าบ้านเราอยู่ที่ไหน พระพุทธเจ้าท่านค้นคว้ามา ท่านรู้วิธีิปฏิบัติ อยู่ที่การพัฒนาจิตใจของนี่แหละให้เกิดปัญญา ท่านถึงสอนว่า บุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา ไม่ใช่ด้วยศีล ไม่ใช่ด้วยทาน ไม่ใช่ด้วยสมาธิ แต่ด้วยปัญญา ปัญญาแบบไหนทีีทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ เป็นปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในกายในใจนี้แหละ ไม่ใช่ปัญญาเรื่องอื่น กายนี้เป็นตัวทุกข์ ใจนี้เป็นตัวทุกข์ เราไม่เห็น เราก็เลยเข้าไปยึดมัน เห็นว่าเป็นตัวเรา เป็นของเรา

ธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ที่วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ วันที่ 23 ต.ค. 2556

Direct download: 561023.mp3
Category:general -- posted at: 9:00am +07

Luangpor Pramote emphasizes how mindfulness allows us to see the truths of impermance, suffering and non-self of body and mind. This episode is translated and read by Jess Peter Koffman with permission from Luangpor Pramote.

Direct download: The20importance20of20mindfulness.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:18pm +07

ค่อยๆ ฝึกใจของเราให้เข้มแข็ง... ถ้าเราตามใจกิเลสมันจะยิ่งอ่อนแอลงไปเรื่อยๆ ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม

Direct download: 561006B.mp3
Category:general -- posted at: 9:00am +07

เราดูจิตตรงๆ ไม่ได้ ...เราจะสังเกตความมีอยู่ของจิตได้โดยอาศัยผ่านเจตสิก

Direct download: 561006A.mp3
Category:general -- posted at: 7:30am +07

Direct download: 561005B.mp3
Category:general -- posted at: 12:00pm +07

ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช

Direct download: 561005A.mp3
Category: -- posted at: 7:30am +07

วิปัสสนาไม่ใช่เห็นกายเห็นใจ วิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจ

ธรรมเทศนาที่ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) โดยหลวงพ่อ ปราโมทย์ ปาโมชโช วันที่ 15 ก.ย. 56

Direct download: 560915.mp3
Category:general -- posted at: 5:30pm +07

ธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อ ปราโมทย์ ปาโมชโช ที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ 14 ก.ย. 2556

Direct download: 560914.mp3
Category:general -- posted at: 11:51pm +07

สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วดับไป นี่เดินปัญญา ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช สวนสันติธรรม 

Direct download: 560913.mp3
Category:general -- posted at: 10:34pm +07

ความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้านโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ 8 ก.ย. 2556 ช่วงสอง

Direct download: 560908B.mp3
Category:general -- posted at: 5:30pm +07

ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ 8 ก.ย. 56

Direct download: 560908A.mp3
Category:general -- posted at: 2:00pm +07

มีตำรายาแต่ไม่ได้ปรุงยามากิน เชื้อโรคก็คือกิเลสก็จะอยู่เต็มหัวใจเหมือนเดิม ยิ่งนานวันก็ยิ่งแพร่พันธุ์ไป จิตของเรามีธรรมชาติไหลลงต่ำไปเรื่อยๆ เชื้อโรคในใจเราออกลูกออกหลานไปเรื่อย มาหัดภาวนานะจะนับกิเลสไม่ทันเลย พอตัวไหนเรารู้ทันแล้วมันก็หลอกเราไม่ได้ หมดคุณภาพไป ตัวที่ละเอียดกว่า ฉลาดลึกซึ้งกว่าก็มาหลอกเราต่อ

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช สวนสันติธรรม

Direct download: 560907B.mp3
Category:general -- posted at: 2:00pm +07

ถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติ การปฏิบัติจะไม่ยากอะไรเลย เป็นเรื่อง ธรรมชาติ

ธรรมะเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ที่สวนสันติธรรม วันที่ 7 กันยายน 2556 ช่วงเช้า

Direct download: 560907A.mp3
Category:general -- posted at: 1:00pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน โดยหลวงพ่อ ปราโมทย์ ปาโมชโช แสดงที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ 6 กันยายน 2556 ช่วงที่สอง

Dhamma Talks and Q & A in Thai by Luangpor Pramote Pamojjo at Suan Santidham, 6 September 2013

    

Direct download: 560906B.mp3
Category:general -- posted at: 10:35pm +07

โอปนยิโก ย้อนกลับเข้ามาเรียนรู้ตัวเอง มาดูว่าความเป็นจริงของกาย ความเป็นจริงของจิตใจเป็นอย่างไร เราต้องการแค่นั้น พยายามมาเรียนรู้มาดูกาย มาดูใจ ให้เห็นว่าจริงๆ เป็นอย่างไร จริงๆ แล้วไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ถูกบีบคั้นตลอดเวลา จริงๆ ไม่อยู่ในอำนาจบังคับ เป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามสั่ง เราดูเพื่อให้เห็นความจริงเท่านี้เอง

ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อ ปราโมทย์ ปาโมชโช แสดงที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ 6 กันยายน 2556

Dhamma Talks in Thai by Luangpor Pramote Pamojjo at Suan Santidham, 6 September 2013

Direct download: 560906A.mp3
Category:general -- posted at: 8:41pm +07

พอเรารู้หลักแล้วการภาวนาไม่ยากอะไร

Direct download: 560831.mp3
Category:general -- posted at: 12:07am +07

พระธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ 30 ส.ค. 2556

Direct download: 560830.mp3
Category:general -- posted at: 12:02am +07

1 « Previous 66 67 68 69 70 71 72 Next » 72