ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน สวนสันติธรรม 16 พฤศจิกายน 2556

Direct download: 561116B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:56am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน สวนสันติธรรม 11 พฤศจิกายน 2556 ช่วงสอง

Direct download: 561115B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:45am +07

ธรรมเทศนาที่สวนสันติธรรม โดยหลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชโช ช่วงแรก

Direct download: 561115A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:44am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน สวนสันติธรรม แผ่นที่ 52

Direct download: 561110B.mp3
Category:general -- posted at: 8:46am +07

ธรรมเทศนา สวนสันติธรรม แผ่นที่ 52

Direct download: 561110A.mp3
Category:general -- posted at: 8:44am +07

Direct download: 561109B.mp3
Category:general -- posted at: 1:55am +07

ธรรมเทศนา 9 พฤศจิกายน 56 ช่วงเช้า

Direct download: 561109A.mp3
Category:general -- posted at: 1:53am +07

ธรรมเทศนา 8 พฤศจิกายน 2556

Direct download: 561108.mp3
Category:general -- posted at: 1:51am +07

Direct download: 561026.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:14pm +07

Direct download: 561013B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:13pm +07

การทำกรรมฐานจริงๆ ไม่เบียดบังเวลาทำงานของเรายกเว้นงานที่ต้องใช้ความคิด

Direct download: 561013A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:09pm +07

ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ที่บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี 29 ม.ค. 57

Direct download: 570129.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:13pm +07

ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ที่วัดสันป่าสักวรอุไร จ.เชียงใหม่ (** หมายเหตุจากคณะทำงาน คุณภาพไฟล์เสียงไฟล์นี้ไม่ชัดเท่าปกติเนื่องจากต้นฉบับการบันทึกเสียงขัดข้อง)

Direct download: 561222.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:11am +07

ไม่ได้ภาวนาเอาดี ไม่ได้ภาวนาเอาสุข ไม่ได้ภาวนาเอาสงบ แต่ภาวนาให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้มันทำงานของมันไปเอง... คือมองให้เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่แสดงอยู่ในกายในใจนี้ เรียกว่าการเจริญวิปัสสนา

Direct download: 561012B.mp3
Category:general -- posted at: 1:15pm +07

พอฝึกหัดจนจิตตื่นขึ้นมา เข้าสู่ทางสายกลางได้แล้ว การปฏิบัติที่เหลือไม่ยากแต่ต้องอดทน

Direct download: 561012A.mp3
Category:general -- posted at: 1:12pm +07

เอกายนมรรค ทางที่ไปคนเดียว ทางนี้ต้องกล้าหาญ ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม

Direct download: 561011B.mp3
Category:general -- posted at: 5:16pm +07

ภาวนาเป็นแล้วก็ทำให้มากๆ

Direct download: 561011A.mp3
Category:general -- posted at: 5:15pm +07

Translated and read by Jess Peter Koffman from the Dhamma talk by Luangpor Pramote Pamojjo in January 2013

Direct download: Dhamma_for_Busy_Minds.mp3
Category:general -- posted at: 12:06am +07

Translated and read by Jess Peter Koffman from a snapshot of Luang Por Pramote Pamojjo's teaching at Wat Suansantidham in December 2012

Direct download: WhyWeNeedtheBuddha.mp3
Category:general -- posted at: 11:45pm +07

Ajahn Pramote teaches to a Chicago audience that there are three types of wisdom, but it is only the third type -- seeing the truth in our own experience -- that is able to permanently reduce and even completely wash away the suffering in our hearts.

Direct download: Buddhist_Wisdom_1.mp3
Category:general -- posted at: 4:30am +07

ธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ ปราโมทย์ ปาโมชโช ที่โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ วันที่ 12 มกราคม 2557

Direct download: 570112.mp3
Category:general -- posted at: 12:00pm +07

ธรรมะเป็นของประณีต เป็นของสูง แต่ไม่เหลือวิสัยที่คนธรรมดาอย่างเราจะทำได้

ธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ที่โรงแรมอิมพิเรียล จังหวัดสกลนคร วันที่ 5 ม.ค. 2557

Direct download: 570105.mp3
Category:general -- posted at: 12:05pm +07

เดือนสุดท้ายของปีเป็นเวลาที่เราต้องทบทวนการภาวนาของเรา ปีหนึ่งที่ผ่านมาก้าวหน้าหรือเปล่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดี มีบททดสอบ

ธรรมเทศนาที่ศาลาลุงชิน โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วันที่ 15 ธันวาคม 2556

Direct download: 561215.mp3
Category:general -- posted at: 12:00am +07

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช หมู่บ้านสัจธรรม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 ธ.ค. 2556

Direct download: 561202.mp3
Category:general -- posted at: 1:26pm +07

ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของอัศจรรย์ อัศจรรย์ตั้งแต่วิธีการปฏิบัติ อัศจรรย์ในวิธีการเข้าถึงธรรมะแท้ๆ ที่จิตอันบริสุทธิ์เข้าถึง...

พระธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ที่วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย วันที่ 1 ธ.ค. 56

Direct download: 561201.mp3
Category:general -- posted at: 12:00pm +07

1 « Previous 33 34 35 36 37 38 39 Next » 39