"ที่ถูกมีนิดเดียว ที่ผิดมีเยอะ แต่อย่าหาที่ถูก อย่าทำที่ถูก ให้รู้ตรงที่ผิดแล้วมันถูกเอง ถูกที่ละหน่อยๆ นะ บ่อยๆ เข้าก็ได้เยอะ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๖๐ วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

Direct download: 580704.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:28pm +07

"ธรรมะถ้าเราคิดว่าจะทำยังไง ผิดแล้วล่ะ วิปัสสนาไม่มีคำว่าทำ มีแต่ว่าเห็นอย่างที่มันเป็น ที่คิดว่าทำยังไงจะถูก ทำยังไงจะดี ก็คือปรุงแต่งขึ้นมา" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 3 ก.ค. 58 B

Direct download: 580703B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:19am +07

"อย่าไปคิดว่าปฏิบัติเอามรรคผลนิพพาน หรือเอาดีเอาวิเศษอะไร มันจะไม่ได้ ปฏิบัติแล้วอย่าเอาเข้าตัว ปฏิบัติถวายพระไป ถ้าปฏิบัติแล้ว กูจะได้ดีสักที กูจะได้เก่งสักที กูจะได้หลุดพ้นสักที กูมันตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งภาวนายิ่ง self จัด คิดว่าเราปฏิบัติบูชาพระ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 3 ก.ค. 58 ช่วงแรก

Direct download: 580703A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:03am +07

"จิตแสดงธรรมะให้เราดูตลอดเวลา แสดงให้เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง เขาเป็นของเขาเอง เราไม่ได้เจตนาที่จะเพ่ง มันก็เพ่งของมันเอง เราเจริญปัญญาก็เจริญกันง่ายๆ อย่างนี้ ดูจิตมันทำงาน เห็นมันทำงานได้เอง แค่นั้นก็พอแล้ว" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ 20 มิ.ย. 58 B

Direct download: 580620B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:28pm +07

"พวกเราก็คิดแต่จะแก้กรรม ไม่ยอมรับ มีหนี้แล้วไม่ยอมใช้ มีหนี้ก็ต้องใช้ แต่ว่าเวลาอกุศลให้ผลแล้วภาวนาเข้า สร้างความดีให้เหนือกว่า" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ 20 มิ.ย. 58 A

Direct download: 580620A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:12pm +07

"อยากจะพ้นทุกข์ ต้องทำ เรื่องอะไรพวกเราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามยถากรรมเหมือนสัตว์โลกที่ไม่เคยได้ยินธรรมะ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรมแผ่นที่ 60 วันที่ 14 มิถุนายน 2558

Direct download: 580614.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:31am +07

"เรียนธรรมะเราไม่เรียนด้วยการคิด เราเรียนด้วยการเข้าไปเห็น เข้าไปประจักษ์ ต่อหน้าต่อตา ดูกายทำงานดูใจทำงาน ถึงจะเกิดปัญญาที่แท้จริง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 13 มิ.ย. 58 B

Direct download: 580613B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:14am +07

"จิตไม่ถึงฐานเดินปัญญาไม่ได้จริง มีแต่คิดเอา คิดเรื่องไตรลักษณ์แต่มันไม่เกิดปัญญาจริงหรอก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์​ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม แผ่นที่ 60 13 มิ.ย. 58 A

Direct download: 580613A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:54am +07

"กรรมฐานเป็นของเฉพาะตัว ใครถนัดอะไรใช้อันนั้น... ที่สำคัญคือหลักของการปฏิบัตินะ ไม่ใช่รูปแบบ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช บ้านจิตสบาย วันที่ 2 ส.ค. 58

Direct download: 580802.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:27pm +07

"พวกเรามาเรียนที่นี่ เรามุ่งธรรมะเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพันกัน ถึงบางคนยังไม่บริสุทธิ์แต่ว่าก็ยังอยากรู้วิธีจะได้เอาไปปฏิบัติ วันหนึ่งก็จะพ้นทุกข์ไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 1 มิ.ย. 58 A (วันวิสาขบูชา)

Direct download: 580601A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:51am +07

"เคยแยกขันธ์ได้แล้วก็หัดแยกมันทุกวัน ดูขันธ์มันทำงานทุกวัน ถ้าละเลยไปไม่นานขันธ์ก็มารวมกันอีก เพราะว่าคุณธรรมที่พวกเรามีตอนนี้มันระดับโลกียธรรม มันเสื่อมได้ มีศีลก็ยังเสื่อมได้ มีสมาธิก็ยังเสื่อมได้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 1 มิ.ย. 58 C (วันวิสาขบูชา)

Direct download: 580601C.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:08pm +07

"หัดภาวนานะ หัดเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจ อะไรไม่ใช่จิตก็แค่รู้แค่เห็น รู้สิ่งทั้งหลายอย่างที่เขาเป็น รู้แล้วก็รู้ทันจิต นี่เป็นหลักของการภาวนา เราจะไม่พลาด " พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 1 มิ.ย. 58 B (วันวิสาขบูชา)

Direct download: 580601B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:01pm +07

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ วันที่ 21 ก.ค. 58

Direct download: 580721.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:47pm +07

"เวลาที่เราภาวนา เราไม่ได้ภาวนาเอาดี ไม่ได้ภาวนาเอาสุข เอาสงบ เราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับ ทุกอย่างไม่ใช่ตัวเรา บังคับไม่ได้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ศูนย์ปฏิบัติการบริษัทการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 8 ก.ค. 58

Direct download: 580708.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:03pm +07

"คำว่าดูจิต ดูจิตนั้นแหละ คือรู้ทันความรู้สึกของตัวเอง... ดูจิตไม่ได้ดูจิต มันเป็นแค่ภาษาเท่านั้นเอง ครูบาอาจารย์ท่านใช้มา ในความเป็นจริงที่ท่านสอนไม่ได้ดูตัวจิตหรอก ท่านดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิต เวลาจิตกระทบอารมณ์แล้วมีความรู้สึกเกิดขึ้น ทำไม เพราะจิตไม่มีร่องรอยอะไรให้ดูได้เลย เราดูความเปลี่ยนแปลงของจิตผ่านเจตสิก ผ่านสิ่งที่เกิดร่วมกับจิต" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 17 ก.ค. 58

Direct download: 580717.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:17pm +07

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรมแผ่นที่ 60 วันที่ 23 พ.ค. 58

Direct download: 580523.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:36pm +07

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรมแผ่นที่ 60 วันที่ 22 พ.ค. 58

Direct download: 580522.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:30pm +07

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 16 พ.ค. 58 ช่วงส่งการบ้าน

Direct download: 580516B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:04am +07

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 16 พ.ค. 58 ช่วงแรก

Direct download: 580516A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:03am +07

"มันไม่ใช่ว่าทำๆ ไปเถอะ ชาติหน้าแล้วจะดี มันดีต่อหน้าต่อตานี้แหละ ดีชาตินี้เดี๋ยวนี้... ถ้าเราลงมือทำเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ศาลาลุงชิน วันที่ 19 ก.ค. 58

Direct download: 580719.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:58pm +07

"ความโกรธ ความโลภ ความฟุ้งซ่าน ความสงบเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้า จิตกับความสุข ความสงบ ความดี ความชั่วนั้น คนละอันกัน ฝึกให้เห็นอย่างนี้เรื่อยๆ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ วันที่ 5 ก.ค. 58

Direct download: 580705.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:47pm +07

"ต้องสู้ ดูแล้วดูอีกๆ ดูไปถึงเมื่อไร ดูถึงเมื่อใจฉลาด... เห็นสภาวะเกิดแล้วดับๆ ถึงจุดที่ใจฉลาดมันไม่ใช่มารู้ว่าความโกรธเกิดแล้วดับ ความโลภเกิดแล้วดับนะ แต่จะสรุปรวบยอดว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ ถ้าจิตเข้าถึงตรงนี้ได้จะได้ธรรมะเบื้องต้นนะ เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบัน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 1 ก.ค. 2558

Direct download: 580701.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:37pm +07

"เทศน์ทุกวันก็คือการบ้านทั้งหมด ไม่ได้เทศน์ให้ฟังเล่นๆ นะ เทศน์เพื่อให้ไปทำ ทุกคำที่เทศน์ก็คือการบ้านทั้งนั้นล่ะ " พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ ๕๙ วันที่ 15 พ.ค. 58 B

Direct download: 580515B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:59pm +07

"คำว่าทุกข์ไม่ใช่ความทุกข์อย่างที่พวกเราเคยรู้จัก ขันธ์ ๕​ รูป นาม กาย ใจ ของเรานี่แหละ หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ ไม่ใช่ละ ให้รู้ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ละขันธ์ ๕" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๙ วันที่ 15 พ.ค. 58 A

Direct download: 580515A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:36pm +07

"อย่าไปคิดเลยว่าจะหาวิธีทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพาน หน้าที่ของเราทำตามที่พระพุทธเจ้าสอน เมื่อศีลสิกขา จิตสิกขา ปัญญาสิกขา แก่กล้าเต็มที่ ศีล สมาธิ ปัญญา สมบูรณ์ จิตจะบรรลุมรรคผลเอง ไม่ใช่เราจะทำยังให้จิตบรรลุ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๕๙ วันที่ 10 พ.ค. 58 B

Direct download: 580510B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:21pm +07

1 « Previous 25 26 27 28 29 30 31 Next » 40