"พอเราจิตเคลื่อนแล้วมีสติรู้ทัน สติคุ้มครองรักษาจิต จิตสว่างไสวขึ้นมา จิตไม่หลง จิตมันก็ไม่โลภ มันก็ไม่โกรธ ถ้าจิตไม่โลภ ไม่โกรธ มันไม่หลงผิด ในขณะนั้นจะผิดศีลไม่ได้ ศีลอัตโนมัติมันเกิดขึ้น อินทรียสังวรศีล ไม่ใช่ศีล ๕ ศีล ๘ แต่เป็นศีลเฉยๆ เป็นศีลอย่างดี เราฝึกนะ จิตเคลื่อนแล้วรู้ๆ จิตเราจะเป็นธรรมชาติ จิตเราจะเป็นธรรมดา ศีลเป็นความเป็นปกติ เป็นความเป็นธรรมดาของจิตนั่นแหละ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๒ วันที่ 17 มกราคม 2558

Direct download: 581017.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:14pm +07

"ยากนะ ต้องอดทนเอา แต่อย่างน้อยตั้งใจว่าอยากจบๆ ก็ดีแล้วล่ะ คอยเตือนตัวเองบ้างเวลาจะหลงโลก ... ไม่ท้อถอยนะ พูดให้เราดูตัวเองให้ออก ให้ตรงที่เป็น ถ้าดูได้ตรงตามความเป็นจริง แล้วก็ไปต่อได้ เพ้อๆ ฝันๆ ไปไม่ได้หรอก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๒ วันที่ 16 ตุลาคม 2558

Direct download: 581016.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:27pm +07

"ให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไหว อย่าไปบังคับจิตให้นิ่ง ถ้าเมื่อไรรู้ทันว่าจิตเคลื่อน จิตรู้จะเกิดขึ้น จิตที่ตั้งมั่นจะถอนตัวออกมาเลย ... ง่ายๆ แค่นี้เอง ถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อน จิตที่ตั้งมั่นจะเกิด พอจิตตั้งมั่นเกิดแล้วมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตคนละอันกัน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๒ วันที่ 11 ตุลาคม ๒๕๕๘

Direct download: 581011.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:19pm +07

"ลูกน้องบางคนนี่คิดถึงก็โมโหแล้วนะ สั่งงานอะไรไม่เคยทำอย่างที่เราสั่งเลย จะทำอย่างอื่น ก่อนที่จะเรียกมาด่า เรารู้ทันใจของเราก่อน โทสะขึ้นแล้ว พอเราดูไป โทสะจะดับนะ ไม่ต้องไปยุ่ง ไม่ต้องไปห้าม แค่รู้เท่านั้น เห็นความเกิดขึ้น-ความตั้งอยู่ของมัน แล้วมันก็จะหายไปเอง ... หรือเวลาเราประชุม ใจเราอยากได้ เรารู้ทันใจที่อยาก ความอยากดับไป เราจะเหลือแต่เหตุผลนะว่าจะทำยังไงที่จะดีที่สุด" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เทศน์ที่ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

Direct download: 581202.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:56pm +07

"อะไรที่ถูกรู้มันไม่เป็นเราหรอก ร่างกายถูกรู้มันไม่เป็นเรา ความสุข ความทุกข์ มันถูกจิตไปรู้เข้า ไม่เป็นเรา ความดี ความชั่ว ก็ถูกจิตไปรู้เข้า ก็ไม่เป็นเราอีก จิตมันก็ถูกจิตไปรู้เข้า จิตก็ไม่เป็นเราอีก ... จิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พอตามรู้ตามดูหนักๆ เข้า ไม่มีเราอีกแล้ว ถ้าเราเห็นความจริงนะว่าตัวเราไม่มี ความทุกข์จะอยู่ที่กายอยู่ที่ใจ มันเข้าไม่ถึงความรู้สึก มันจะไม่ใช่เราทุกข์อีกต่อไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เทศน์ที่โรงพยาบาลลำปาง จ.ลำปาง วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

Direct download: 581123.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:54pm +07

"ตรงที่เห็นว่าทุกอย่างชั่วคราว เรียกว่า อนิจจัง ตรงที่เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้ ไม่อยู่ในอำนาจ เรียกว่าอนัตตา ถ้าดูกายนี่จะเห็นทุกข์นะ เห็นทุกขได้ง่าย ทุกขัง คือทนอยู่ไม่ได้ ถูกบีบคั้น" พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เทศน์ที่วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

Direct download: 581122.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:53pm +07

"ที่มาฝึกจิตผึกใจจะเอาดี จะเอาสุข จะเอาสงบ คือฝึกสร้างภพนั่นเอง ให้รู้ลงไปเลย จิตมีความโลภ มีตัณหาขึ้นมา รู้ทันลงไป แล้วก็รู้สึกกาย รู้สึกใจไปเรื่อย ต่อไปสติปัญญาแก่รอบขึ้นมา ตัณหาไม่เกิด ตัณหามันระงับไป ใจก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหว ไม่ปรุงแต่ง ไม่สร้างภพ" พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เทศน์ที่วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย วันที่ ๒๑ พฤศจิการยน ๒๕๕๘

Direct download: 581121.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:27am +07

"ถ้าเรารู้วิธีของพระพุทธเจ้า ในเวลาเดือนหนึ่ง สองเดือนสามเดือนจะเริ่มเห็นผล เวลาไม่นานจะเริ่มเห็นผลว่าชีวิตจิตใจของเราจะเปลี่ยนไป เราเคยทุกข์มากเราเหลือก็ทุกข์น้อย เคยทุกข์นานเราก็เหลือทุกข์สั้น เปลี่ยนด้วยตัวเอง รู้สึกด้วยตัวเอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

Direct download: 581118.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:50pm +07

"ไม่มีใครทำให้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานได้หรอก จิตเขาเป็นของเขาเอง เราเพียงแต่สร้างเงื่อนไขที่เกื้อกูลให้จิตบรรลุมรรคผลนิพพาน พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องศีลสิกขา จิตสิกขา ปัญญาสิกขาเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าเราได้เจริญ-เรียนอยู่ในสามบทเรียนนี้ ถึงจุดหนึ่งจิตจะฉลาด จิตก็หลุดพ้นของจิตเอง" พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เทศน์ที่ราชกรีฑาสโมสร วันที่ 15 พ.ย. 2558

Direct download: 581115.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:32pm +07

"รากเหง้าเลยนะ ที่ทำให้จิตยึดจิต หรือ จิตยึดขันธ์ คือความไม่เห็นทุกข์ ถ้าจิตเห็นทุกข์แจ่มแจ้ง จิตจะไม่ยึดขันธ์ หน้าที่ของเรานักปฏิบัติ ท่านสอนว่าให้รู้ทุกข์ สิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรูปนามขันธ์ ๕ คือกายคือใจนี้เอง รู้บ่อยๆ รู้อย่างที่เขาเป็นบ่อยๆ ถ้ารู้ได้แล้วจิตจะไม่ยึดถือ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๒ วันที่ 10 ตุลาคม 2558

Direct download: 581010_.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:35pm +07

"ใจอยากจะทำกรรมฐานรู้ว่าอยาก ใจอยากจะพ้นทุกข์รู้ว่าอยาก รู้ทันใจที่อยาก แค่ตัวเดียวนี่ก็พอเหลือเฟือแล้ว กรรมฐานที่จะให้เราพ้นทุกข สำหรับคนแต่ละคนนั้นนิดเดียว ไม่ได้เยอะอะไรหรอก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๒ วันที่ 2 ตุลาคม 2558

Direct download: 581002.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:41am +07

"สังเกตเอา สังเกตของจริง ร่างกายนี้มันสุขหรือมันทุกข์ มันบังคับได้จริงหรือไม่ได้จริง สังเกตเอาว่าจิตใจนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยง บังคับได้หรือไม่ได้ ค่อยๆ ดูค่อยๆ สังเกตไป สบายสบาย ไม่รีบร้อน ถ้ารีบร้อนน่ะใจวุ่นวาย เรียกว่าเสียสมาธิเลย ใจวุ่นวาย ฟุ้งซ่าน จะรีบๆ ดูนะ ใจฟุ้งซ่านไม่มีความสุขความสงบละ มันดูไม่รู้เรื่อง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๒ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

Direct download: 580926.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:19pm +07

"ใจไม่เป็นกลาง ใจจะดิ้น ดิ้นแล้วก็ดูสภาวะได้ไม่ชัด ถ้าใจไม่ดิ้น ใจสงบ ใจสบาย ใจเป็นกลาง มันจะรู้ทุกอย่างตรงตามความเป็นจริง มันจะเห็นเลยว่าสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายนั้นมาแล้วก็ไป ไม่เกี่ยวอะไรกับเรา จิตทำหน้าที่เป็นคนดู เมื่อเห็นมากเข้าๆ ปัญญาแก่กล้ามากขึ้น ในที่สุดจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางเพราะปัญญา" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๒ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

Direct download: 580919.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:13pm +07

"ร่างกายอันหนึ่ง ทุกขเวทนาอันหนึ่ง ความไม่ชอบเป็นตัวสังขาร จิตเป็นคนรู้ เราไม่รักษาตัวใดตัวหนึ่ง เราเห็นแต่ละตัวว่าทำหน้าที่ของมันไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่บ้านจิตสบาย วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

Direct download: 581101.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:13pm +07

ธรรมะภาคปฏิบัติ ต้องเอาใจมาแลกกัน คนฟังต้องมีความสนใจ อยากจะฟังธรรมะ ต้องมีความสงบ มีความสำรวม มีสมาธิ ธรรมะก็จะถ่ายทอดจากผู้แสดงไปสู่ใจของผู้ฟัง เรียกว่าเรียนกันด้วยจิตต่อจิต ไม่ใช่เรียนกันด้วยปากกับสมอง

Direct download: 581029.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:03am +07

ธรรมะบรรยายโดยพระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ (ครูบาอ๊า) "ประวัติครูบาอาจารย์" ในคอร์สคนจีน 5 พร้อมแปลภาษาจีน วันที่ 14 กันยายน 2558

Direct download: sci580914.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:49pm +07

"ใจเราเป็นยังไงเรารู้ได้ทุกคน หลวงปู่ถึงบอกว่าการปฏิบัติไม่ยาก ยากเฉพาะคนไม่ปฏิบัติ คือคนไม่สนใจจะดู ถ้าสนใจจะดูจะยากอะไร ใจเราสุขเราก็รู้ ใจเราทุกข์ก็รู้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

Direct download: 581024.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:23pm +07

"พวกเรานี่มีความฟุ้งซ่านเป็นอาภรณ์ เรามีสติตามรู้มันไปเลย เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่ว ทุกอย่างไม่คงที่ ทุกอย่างบังคับไม่ได้ ไม่นาน พอใจมันได้เห็นบ่อยๆ เข้า มันก็หายโง่ มันจะโง่สักแค่ไหนก็ไม่เป็นไรนะ ขอให้ได้เห็นบ่อยๆ สุดท้ายมันก็หายโง่จนได้ล่ะ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๑ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ ช่วงสอง

Direct download: 580913B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:29am +07

"มีการเจริญปัญญานั้นแหละ จะทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ แต่การเจริญปัญญาเดี่ยวๆ ทำไม่ได้ ต้องมีเงื่อนไขพื้นฐาน เราก็ต้องมีความดีพื้นฐานทั้งหลาย อย่างการที่เรารู้จักทาน การให้ ใจจะคลายออก คลายความเห็นแก่ตัวลง ภาวนาง่ายขึ้นๆ คนที่ภาวนาเพื่อจะเอานะ ภาวนาไม่สำเร็จหรอก อย่างภาวนาหวังจะได้มรรคผล ภาวนาไม่ได้กินหรอก ... ถ้าเรารู้จัก เราทำอะไรไม่ใช่เพื่อเห็นแก่ตัวอย่างเดียว ใจจะเติบโตเร็ว" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๑ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ ช่วงแรก

Direct download: 580913A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:03am +07

"ตรงที่จิตฉลาดก็คือจิตเกิดปัญญาขึ้นมา แล้วถ้าปัญญาแก่รอบ บุญบารมีเรามากอริยมรรคก็จะเกิดขึ้น เมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นแล้ว กิเลสใดที่ถูกอริยมรรคล้างแล้วจะไม่กลับมาอีก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๑ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ ช่วงสอง

Direct download: 580912B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00am +07

"ถ้าสิ่งที่เราทำอยู่ดีจริง เราควรจะพ้นทุกข์ไปบ้างแล้วล่ะ ไม่ใช่ปีนี้กับปีกลายก็เหมือนกัน สิบปีก่อนกับเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกัน กี่ปีๆ ก็เหมือนกัน ถ้าอย่างนั้นเราต้องประเมินแล้วว่า สิ่งที่เราทำอยู่ ที่เราว่าดีนักหนานั้นไม่ดีจริงหรอก ถ้าดีจริงเราจะเปลี่ยนตัวเองได้ในเวลาอันสั้น ใช้เวลาไม่นานในการเปลี่ยนตัวเอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๑ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ ช่วงแรก

Direct download: 580912A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:52am +07

"จิตผู้รู้ทื่อๆ นี้เป็นจิตที่เป็นกุศลนะ แต่ไม่ประกอบด้วยปัญญา เรียกว่ามหากุศลจิตญาณวิปปยุตต์ ไม่ใช่ว่าจิตที่เป็นจิตผู้รู้จะดีเสมอไป บางดวงไม่มีปัญญาหรอก ซื่อบื้อไปอย่างนั้นเอง เพราะฉะนั้นต้องไม่ประคองนะ เอาแค่รู้ทันที่เขาเคลื่อน แล้วภาวะแห่งความตื่นตื่นขึ้นเอง ถึงจะใช้ได้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ชมรมกัลยาณธรรม วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

Direct download: 581018.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:05am +07

"ธรรมะเป็นของกลางๆ แต่ว่าใจของเราซึมซับธรรมะได้ระดับไหนเราก็เข้าใจระดับนั้น ธรรมะนำความสุขมาให้ มีประโยชน์ มีความสุข" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่กลุ่มบริษัทชัยรัชการ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

Direct download: 581014.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:47pm +07

"ทำไมเรียกว่าผู้รู้ ผู้รู้ตัวนี้คือคำว่าพุทโธนั่นเอง คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ใจตั้งมั่นเด่นดวงเป็นคนดู" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๑ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ช่วงสอง

Direct download: 580911B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:38pm +07

"มีศีลเป็นพื้นฐาน แล้วก็มาฝึกใจให้สงบ มีเรี่ยวมีแรงด้วยสมถกรรมฐาน ฝึกใจให้ฉลาดด้วยวิปัสสนากรรมฐาน รวมแล้วก็คือ เราจะเรียนเรื่อง ศีล เรื่องสมาธิ เรื่องปัญญา ถ้าทำได้แล้วเราก็จะเข้าไปสู่จุดสูงสุดที่ต้องการ คือความพ้นทุกข์สิ้นเชิง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๑ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘

Direct download: 580911A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:22pm +07

1 « Previous 23 24 25 26 27 28 29 Next » 41