"โลกนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถ้าเข้าใจมัน มันก็ไม่ต่อต้าน... ถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้ เราก็ทุกข์... ในโลกนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลง เราจะไปตรึงทุกอย่างให้เหมือนที่เราเคยเห็นนั้นไม่ได้ กระทั่งตัวเราก็ไม่เหมือนเดิม" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ (590101B)

Direct download: 590101B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:52pm +07

"มันโง่ โง่ที่สุดเลยนะ ถ้าเราไม่มีกำลังใจในการภาวนา ความทุกข์ไล่หลังเราอยู่ตลอดเวลา วันหนึ่งมันจะไล่ทัน มันจะขยี้เราตาย แล้วเราบอกว่าท้อแท้ๆ ไม่คิดจะเอาตัวรอด ก็ไม่ไหวหรอกนะ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ (590101A)

Direct download: 590101A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:50pm +07

"ธาตุขันธ์นี้ไม่ใช่ตัวเรา ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตน ดูอย่างนี้เรื่อยๆ นะ ร่างกายนี้ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตน ความรู้สึกทั้งหลายก็ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเหมือนฝันๆ ไป สุขทุกข์ดีชั่วเหมือนฝันๆ ไป เดี๋ยวก็หาย นี่ดูอย่างนี้เรื่อยๆ" หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช - บ้านจิตสบาย แสดงธรรมนอกสถานที่แผ่นที่ ๑๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

Direct download: 590207.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:54pm +07

"ที่หลวงพ่อสอน สอนมุ่งไปที่ต้นทางของการปฏิบัติ รู้รูป รู้นามไป มีศีล มีสมาธิ แล้วมาเจริญปัญญา รู้ความจริงของรูปนาม" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕๕๘ (581231B)

Direct download: 581231B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:54pm +07

"ใครจะมารู้ใจเราดีเท่าตัวเราเอง ถ้าไม่อคติ เราก็จะรู้ได้ซื่อๆ รู้ซื่อตรงได้ อคติเข้าข้างตัวเองก็ประเมินไม่ถูก คอยวัดใจเราไปเรื่อยนะ แต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปีที่ผ่าน ได้อะไรคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปหรือเปล่า" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕๕๘ (581231A)

Direct download: 581231A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:49pm +07

"ภาวนานะ มันถึงเวลาสุกงอม มันก็เป็นไปเอง เราเลือกไม่ได้ ค่อยๆ สะสมของเรา สร้างบารมีไป ความชั่วอย่าไปทำ ความดีทำเอาไว้ พัฒนาสติ สมาธิ ปัญญาขึ้นมา ถึงเวลา จิตมันมีพลัง บุญบารมีมากพอแล้ว มันก็เปลี่ยนของมันเอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕๘ (581226B)

Direct download: 581226B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:39pm +07

"ฝึกจนมันวาง วางได้เพราะปัญญา เห็นความจริงของรูปนาม ไม่ใช่วางด้วยเครื่องมือตัวอื่น" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕๘ (581226A)

Direct download: 581226A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:34pm +07

"ถ้าภาวนานะ แล้วทุกตัวเคลื่อนไหว แต่เหลือใจนิ่งอยู่ตัวเดียว ผิดนะ อีกกี่ปีกี่ชาติก็ไม่บรรลุธรรมหรอก เพราะมันเหลือตัวเที่ยงเอาไว้ตัวหนึ่ง มันต้องไม่เที่ยงทั้งหมดนะ ตัวรู้เองก็ไม่เที่ยง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙

Direct download: 590131.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:46am +07

"เรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจเรื่อยๆ ไป จนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริง มันคือตัวทุกข์ รู้ทุกข์เมื่อไรก็ละสมุทัย ไม่ไปอยากไม่ยึดมันอีกต่อไปแล้ว ก็พ้นจากมัน ความทุกข์ หรือขันธ์ ก็มีอยู่กับโลกแต่ใจไม่ไปหยิบฉวยมา ใจไม่ทุกข์ด้วย เรียกว่าพ้นจากทุกข์ ... จุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนานะ มุ่งไปสู่ความดับสนิทแห่งทุกข์" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

Direct download: 590130.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:24pm +07

"ตรงที่เราคิดพิจารณาก็คือความคิด คิดผิดก็ได้คิดถูกก็ได้ เอาแน่ไม่ได้ เชื่อถือไม่ได้ ปัญญาที่แท้จริงนะ ไม่ดิ้น เป็นปัญญาจริงๆ ไม่ใช่ถูกบ้าง ผิดบ้าง คือ การเข้าไปเห็นสภาวะเขาทำงาน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ 13 ธันวาคม ๒๕๕๘ (581213B)

Direct download: 581213B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:53pm +07

"จริงๆ แล้วการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากนะ มันคือการเรียนรู้ตัวเอง ถ้าเราเข้าใจตัวเองแล้ว ความทุกข์มันจะหายไป เราจะรู้ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร ไม่ใช่อยู่ส่งเดชตามๆ เขาไป เป้าหมายของชีวิต เราต้องมีชีวิตอยู่เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นเรื่อย จนเราสามารถพ้นทุกข์ได้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ 13 ธันวาคม ๒๕๕๘ (581213A)

Direct download: 581213A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:46am +07

"ทำไมต้องเพ่ง.. เพราะอยากดี ถ้าเรารู้ทันต้นตอ ใจมันอยากดีรู้ว่าอยากดีมันก็คลายออก แต่ไม่ต้องคิดมากหรอก เพ่งรู้ว่าเพ่งไป แค่นี้ก็พอ เดี๋ยวก็หลุดเองล่ะ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ 12 ธันวาคม ๒๕๕๘ (581212B)

Direct download: 581212B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:09am +07

"ถ้าหากมีการพยายามอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้จิตกับอารมณ์แยกจากกันละก็ ไม่ถูกแล้ว จิตดวงนี้มีสมาธิที่ไม่ถูกต้อง แต่ถ้าจิตมันถอดถอนตัวเองออกมาได้เอง ไม่ไหลไปตามอารมณ์โดยไม่ได้เจตนา อย่างนั้นจิตจะเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ 12 ธันวาคม ๒๕๕๘ (581212A)

Direct download: 581212A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:00am +07

"จิตยอมรับความจริงของกายของใจได้ จิตก็คลายความยึดถือในกายในใจ จิตไม่ยึดจิตก็เป็นอิสระนะ แล้วทีนี้จะได้สัมผัสกับความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๒ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ (581211B)

Direct download: 581211B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:45pm +07

"..การเจริญปัญญา เราเห็นความจริงว่าทุกอย่างแปรปรวนได้ ถึงจุดหนึ่งมันจะไม่ทุกข์เลย โดยที่ไม่ต้องระวังรักษา ไม่ต้องควบคุมอีกต่อไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๒ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ (581211A)

Direct download: 581211A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:22pm +07

"จิตใจเป็นอนัตตา อนัตตาแปลว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับ ถ้าฟังแค่นี้ก็เหมือนว่าเราไม่มีทางพัฒนาได้เลย เพราะจิตใจเราบังคับไม่ได้ แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะ จิตเป็นธรรมชาติที่อบรมได้ บังคับไม่ได้ แต่ให้มันเรียนรู้ได้ แล้วมันเปลี่ยนของมันเอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙

Direct download: 590117.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 4:26pm +07

"อะไรๆ ก็ของชั่วคราว ไปดูของจริงนะ พูดเอาอย่างนี้ง่าย แต่ว่าต้องดูแล้วดูอีก จนใจมันยอมรับความจริง ใจมันจะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเพราะสุข เพราะทุกข์ เพราะดี เพราะชั่วหรือเพราะสิ่งใดอีก ใจจะเป็นอิสระ ทุกวันนี้ใจเราไม่อิสระนะ " พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙

Direct download: 590115.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:18am +07

"พระพุทธเจ้าสอนจิตมีธรรมชาติไหลลงที่ต่ำเหมือนน้ำ ต้องฝึก กั้นมันด้วยศีล ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญา อบรมมันเข้าไป บางคนบอกว่าไม่ต้องยึดถือ ทุกอย่างเป็นสุญญตา ศีล สมาธิ ปัญญา ก็ไม่ต้อง รับรองชั่วแน่นอน ยังไงก็ต้องปรุง จิตไหลลงที่ต่ำแน่นอน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙

Direct download: 590110.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:06am +07

"ศาสนาจะอยู่ได้หรือเปล่าอยู่ที่พุทธบริษัทเอง
พวกเราภาวนานะ ตัวเราก็ได้มีความสุข ได้รับประโยชน์จากธรรมะ ทุกข์สั้นลง ทุกข์น้อยลง จิตใจสว่างไสว มีความมั่นใจในตัวเอง..
ฝึกไปเรื่อยๆ นะ ทุกวันทำไปๆ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๒ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ข (581205B)

Direct download: 581205B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:54pm +07

จริงๆ พวกเรายังไม่รู้จักอวิชชา ไม่รู้เลยว่ามันอยู่ที่ไหน หน้าตาเป็นยังไง ไม่เคยเห็น มันเนียนขนาดนั้น อยู่ในใจเรานี่เอง.. ครอบครองจิตใจเราอยู่ คล้ายๆ เป็นไส้ศึกอยู่ในบ้านเรา.. เป็นตัวบงการทุกสิ่งทุกอย่าง .. ตัวจิตผู้รู้นี้แหละ ถูกอวิชชาครอบงำอยู่ ยากที่จะเห็นนะ ถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สืบทอดกันมา ยากที่จะสู้ได้ พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๒ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ (581205A)

Direct download: 581205A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:15am +07

"เราภาวนาไม่ได้เอาดีเอาอะไรหรอก เราภาวนาเพื่อจะรู้สภาวะทั้งหลายอย่างที่มันเป็น" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๒ วันที่ 4 ธันวาคม 2558

Direct download: 581204.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:13pm +07

"เดินปัญญาก็รู้ทันใจ ใจพอใจในความสุข ความสงบ ความสว่าง ก็รู้ว่าพอใจ ดูเข้าไปตรงนี้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรมแผ่นที่ ๖๒ 29 พ.ย. 58 ช่วงสอง

Direct download: 581129B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:24pm +07

"..ภาวนา ไม่ตามใจกิเลส แล้วก็ไม่ถึงขนาดฝืนจนเครียด ค่อยๆ ฝึกตัวเราไป ทุกวันแบ่งเวลาไว้ ภาวนาเรื่องใหญ่ ต้องทำ ไม่ทำไม่ได้หรอก ไม่เจริญ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๒ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ช่วงแรก

Direct download: 581129A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:05pm +07

"จิตตั้งมั่นมีสมาธิอยู่ก็จะเห็นว่ากุศล อกุศลกับจิตก็แยกออกจากกันได้ เค้าฝึก 2 วันเอง ทำไมมันง่าย เพราะเด็กคนนี้ไม่เคยเรียนกรรมฐานเลย พวกเรียนกรรมฐานคล้ายเชื้อโรคดื้อยา สะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดไว้เต็มไปหมด ในสมองจะเต็มไปด้วยคำว่า ทำยังไงถึงจะถูก ทำไงถึงจะดี" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

Direct download: 581220.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:22pm +07

"ตั้งมั่นอย่างเดียวยังไม่เป็นกลางนะ ยังไม่เห็นทุกสิ่งชัดหรอก ตั้งมั่นแล้วใจก็ยังยินดีบ้าง ยินร้ายบ้าง ใจก็แกว่งไปแกว่งมา ให้เรารู้ทัน เวลามีความสุขเกิดขึ้น ใจมันพอใจรู้ว่าพอใจ เวลามีความทุกข์เกิดขึ้น ใจไม่พอใจรู้ว่าใจไม่พอใจ รู้เข้ามาอีกชั้นหนึ่ง ใจจะเข้าสู่ความเป็นกลาง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เทศน์ที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

Direct download: 581216.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 3:34pm +07

1 « Previous 21 22 23 24 25 26 27 Next » 40