เรียนรู้ตัวเอง ศาสนาพุทธไม่ได้ไปสอนให้เรียนรู้เรื่องอื่น เราจะเรียนเรื่องของตัวเราเอง สิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจนี้เอง

Direct download: 580114.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:17pm +07

ความรู้สึกของเราเปลี่ยนเมื่อมีการกระทบอารมณ์ หัดรู้ทันความรู้สึกของตัวเอง การกระทบอารมณ์นั้นห้ามไม่ได้ ...แต่เมื่อมันกระทบแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นให้รู้ทัน รู้แล้วจะได้อะไร ถึงจุดหนึ่งจะรู้เลยว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นของชั่วคราว

Direct download: 580107.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:53pm +07

วันวันหนึ่งหาเวลาภาวนาสักสองสามชั่วโมงยังยากเลย ยากมาก หลังจากทำอะไรเสร็จแล้วเหลือเวลาอีกนิดหน่อยคือเป็นเวลาที่ซมซานแล้ว หมดเรี่ยวหมดแรงแล้ว ...หลวงพ่อเข้าใจ ว่าวิถีชีวิตของฆราวาสยุคนี้เป็นอย่างนี้ ถึงสอนกรรมฐานที่เราสามารถในปฏิบัติในชีวิตจริงๆ นี้ได้ ไม่ได้เน้นว่าจะต้องไปนั่งสมาธินานๆ เดินจงกรมนานๆ ในแต่ละวัน ...​ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึก จิตใจเคลื่อนไหวรู้สึก ถ้าเราทำอย่างนี้ได้มันจะไม่เบียดบังเวลาของการปฏิบัติเลย การปฏิบัติจะไม่เบียดบังเวลาทำงานด้วย

Direct download: 571026.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:05pm +07

กรรมฐานไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอก คือการเรียนรู้ตัวเราเอง เครื่องมือสำคัญที่พวกเราต้องพัฒนาขึ้นมาให้ได้ คือคำว่าสติ สติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกาย มีอะไรเกิดในจิตใจ เราฝึกตัวนี้ให้ได้แล้วกัน แล้วความดีอื่นๆ จะตามมา

Direct download: 571012.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:28pm +07

"ถ้าเพ่งเก่งๆ นะใจฟุ้งซ่านเพ่งปุ๊บสงบปั๊บ มันจะรู้สึกว่ากูบังคับได้ แทนที่จะเห็นอนัตตากลายเป็นเห็นอัตตา ถ้าทำผิดนะแทนที่จะเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จะเห็น นิจจัง สุขขัง อัตตา ถ้าทำผิด" ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ที่หมูบ้านสัจธรรม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 ธันวาคม 2557

Direct download: 571227.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:32am +07

...ดิ้นรนอยากได้ความสุข ดิ้นรนหนีความทุกข์ ใจเกิดการดิ้นรนขึ้นมา เกิดการปรุงแต่งขึ้นมา ความดิ้นรนของใจเรียกว่าภพ สร้างภพสร้างชาติ ชาติคือ ความได้มาซึ่งตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไปหยิบไปฉวยเอามาว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา ภพก็คือความดิ้นรน การทำงานของจิตใจนี้แหละ เราดิ้นไปเพราะไม่รู้ความจริง พระอรหันต์รู้ความจริงแจ่มแจ้งแล้วว่า กายนี้ก็ทุกข์ จิตนี้ก็ทุกข์ หมดความดิ้นรน จะไม่เกิดการดิ้นรนอีกเลย จิตจะพ้นจากความปรุงแต่งสิ้นเชิง จิตพวกเรายังปรุงอยู่ก็ปรุงไป ปรุงแล้วก็คอยรู้เอา วันหนึ่งก็ได้พ้นจากความปรุงแต่ง

Direct download: 571210.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:05pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ที่การไฟฟ้าภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี วันที่ 17 ธันวาคม 2557

Direct download: 571217.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:21pm +07

งานของเราต้องรีบทำ งานทางใจของเรา เพราะเราไม่รู้เวลาเราเหลือเท่าไร ก็ต้องไม่ให้เสียใจทีหลัง ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ศาลาลุงชิน วันที่ 21 ธันวาคม 2557

Direct download: 571221.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:42am +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่โรงพยาบางลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 14 ตุลาคม 2557

Direct download: 571014.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:53pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ 56 วันที่ 11 ตุลาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 571011B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:39pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 56 วันที่ 11 ตุลาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 571011A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:37pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557

Direct download: 571123.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:07am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ 56 ช่วงสอง วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 571010B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:38pm +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๕๖ วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 571010A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:37pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา ที่วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557

Direct download: 571122.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:13pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ 56 ช่วงสอง

Direct download: 571003B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:13pm +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ 56 ช่วงแรก

Direct download: 571003A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:11pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖

Direct download: 570927B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 3:42am +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๕๖

Direct download: 570927A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 3:40am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖ วันที่ 14 กันยายน 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570914B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:36pm +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๕๖ วันที่ 14 กันยายน 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570914A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:35pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

Direct download: 571119.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:57pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖

Direct download: 570913B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:36am +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๕๖

Direct download: 570913A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:35am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖ วันที่ 12 กันยายน 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570912B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:05pm +07

1 « Previous 28 29 30 31 32 33 34 Next » 37