"ถ้าเรายังทำวิปัสสนากรรมฐานกันได้ถูกต้อง ในเวลาไม่นานเราจะเข้าถึงธรรมะ ใช้คำว่าไม่นาน.. ถ้านาน ไม่ใช่หรอก เราจะเห็นต่อหน้าต่อตา เห็นความจริงของรูป เห็นความจริงของนาม เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามต่อหน้าต่อตานี่ จิตจะดื้อสักแค่ไหน " พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 59 วันที่ 17 เม.ย. 58 ช่วงแรก

Direct download: 580417A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:12pm +07

"มันจะไม่ทุกข์อย่างเด็ดขาดเลยถ้าใจมันไม่ยึดถือในกายในใจ นี่เป็นความอัศจรรย์นะ"

Direct download: 580413.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:05pm +07

"อย่าไปรอดูนะ... การดูจิตดูใจห้ามไปรอดู ให้ความรู้สึกเกิดไปเลยแล้วค่อยรู้เอา ต้องกล้านะ ขี้ขลาดก็คอยเฝ้า... ไม่มีประโยชน์อะไร" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรมแผ่นที่ ๕๙ วันที่ 12 เมษายน 2558 B

Direct download: 580412B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:41pm +07

"สุดท้ายก็แก่ไป ตายไปกับความว่างเปล่า ไม่เห็นมีอะไรเหลืออยู่ พระพุทธเจ้าสอนเราให้รู้ว่าเราควรจะทำอะไร จะทำเพื่ออะไร จะทำอย่างไร" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๙ วันที่ 12 เมษายน 2558 ช่วงแรก

Direct download: 580412A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:06pm +07

"ความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์ ความอยากไม่ให้มันมีแล้วมันต้องมี ก็เลยเป็นทุกข์ อยากให้มันหายเร็วๆ มันไม่หายเลยเป็นทุกข์ ตัวที่ทำให้เราทุกข์คือตัวอยากนั่นแหละ สภาวะทังหลายมีอยู่ ไม่ได้ทำให้เราทุกข์" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 59 วันที่ 11 เม.ย. 58 ช่วงส่งการบ้าน

Direct download: 580411B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:11am +07

"การเรียนรู้สัจจะที่แท้จริงคิดเอาไม่ได้ เพราะความคิดนั้นปนเปื้อนด้วยความเชื่อเก่าๆ ของตัวเอง ขังตัวเองอยู่ในกรอบเก่าๆ วิธีที่จะเข้าถึงสัจจะได้ก็ลืมตาตื่นขึ้นมา ดูความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตา" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 59 วันที่ 11 เมษายน 2558 ช่วงแรก

Direct download: 580411A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:02am +07

"ไม่ยากนะถ้ารู้วิธี มันไม่ยากเพราะอะไร เพราะเราไม่ได้ทำอะไร เราทำหน้าที่รู้อย่างเดียว" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรมแผ่นที่ ๕๙ วันที่ 29 มี.ค. 58 ช่วงส่งการบ้าน

Direct download: 580329B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:39am +07

"เรียนแล้วก็เอาไปทำนะ ถือศีล ๕ แล้วทุกวันต้องซ้อมฝึก หัดรู้สภาวะไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 29 มี.ค. 58 A

Direct download: 580329A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:38am +07

"ความดี ความสุข ความสงบเป็นของไม่เที่ยง เราไม่ได้เรียนเอาของตื้นแค่นั้น เราเรียนเพื่อจะให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของรูปนามกายใจ เตรียมจิตให้พร้อมด้วยการเป็นผู้รู้เสียก่อน แล้วเอาจิตที่เป็นผู้รู้นี่ล่ะมารู้ความจริงของกายของใจ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด 31 พ.ค. 58

Direct download: 580531.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:17pm +07

"พวกเราอย่าให้เสียเวลานะ ธรรมะเป็นของที่ต้องเร่งศึกษา เพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันใดพระพุทธศาสนาจะหมดไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วิทยาลัยเทคนิคพังงา จ.พังงา วันที่ 24 พฤษภาคม 2558

Direct download: 580524.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:07pm +07

พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรมแผ่นที่ 58 วันที่ 28 มีนาคม 2558

Direct download: 580328.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:27pm +07

"คำว่าปฏิบัติธรรม อย่าไปคิดว่าคือการนั่งหลับหูหลับตานะ ไม่ใช่การเดินจงกรม ไม่ใช่การนั่งสมาธิ อันนั้นเปลือกของการปฏิบัติเท่านั้น การปฏิบัติธรรมจริงๆ คือการพาจิตใจให้มาเรียนรู้ความจริงของร่างกาย ความจริงของจิตใจ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง วันที่ 20 พ.ค. 58

Direct download: 580520.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:16am +07

Direct download: 580327B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:42pm +07

Direct download: 580327A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:41pm +07

Direct download: 580313B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:41pm +07

Direct download: 580313A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:40pm +07

"ถ้าจะถือศีลให้ดีนะ มีสติ รู้ทันกิเลสที่เกิดที่ใจ ราคะเกิดรู้ทัน โทสะเกิดรู้ทัน รู้ทันนี่เป็นปัญญาด้วย อาศัยรู้ทันจิตใจของเรานะ ศีลก็ดี สมาธิก็จะดี ปัญญาก็จะดีขึ้นมาด้วย" พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 1 มีนาคม 2558

Direct download: 580301.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:36pm +07

"จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนี่เห็นทุกข์นั่นเอง เห็นว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ ก็ปล่อยวางจิตได้ ที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นเอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ศาลาลุงชิน วันที่ 17 พ.ค. 58

Direct download: 580517.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:24pm +07

"มีกาย มีใจ มีสติแค่นี้ก็ภาวนาได้แล้ว พัฒนาสติขึ้นมานะ มาเข้าคอร์สสามวันถ้าไม่ได้อะไรติดตัวไปให้มีสติไว้ " พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ช่วงส่งการบ้าน

Direct download: 580208B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:36pm +07

"ขี้เกียจเอาดีไม่ได้หรอก ไม่ว่าเราจะทำอะไรทั้งทางโลกทางธรรม ทำแล้วทำจริงๆ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 8 กุมภาพันธ์ 2558 A

Direct download: 580208A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:28pm +07

"คอยรู้สึกอยู่ในกาย รู้สึกอยู่ในใจ ต่อไปมันเคยชินที่จะรู้สึกมันรู้สึกได้เอง ทุกวันนี้เคยชินจะหลงก็หลงได้เอง เปลี่ยนซะ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด วันที่ 6 พ.ค. 58

Direct download: 580506.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:53pm +07

"เราสั่งให้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้ จิตบรรลุมรรคผลนิพพานเองเมื่อศีลสิกขา จิตสิกขา ปัญญาสิกขา แก่รอบแล้ว หน้าที่ของเราที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะ เจริญศึลสิกขา จิตสิกขา ปัญญาสิกขา อะไรที่ท่านไม่ให้ทำก็อย่าทำ อะไรที่ท่านให้ทำก็ทำ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช บ้านจิตสบาย 3 พฤษภาคม 2558

Direct download: 580503.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:28pm +07

"ฟังเฉยๆ ไม่ได้เอาไปปฏิบัติก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะที่เราจะอ้อนวอนร้องขอ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ฐณิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท อัมพวา วันที่ 29 เมษายน 2558

Direct download: 580429.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:05am +07

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 7 ก.พ. 58 B

Direct download: 580207B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:13pm +07

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 7 ก.พ. 58 A

Direct download: 580207A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:11pm +07

1 « Previous 27 28 29 30 31 32 33 Next » 39