"สิ่งที่หลอกลวงเราไม่ได้มีแค่วิปัสสนูปกิเลส บางทีเป็นอาการของสมถะ คือนิมิตต่างๆ ตัวหลอกลวงมีหลายอย่าง ๒ กลุ่มใหญ่ๆ ถ้าเราทำสมถะอยู่ ตัวที่หลอกลวงเราคือพวกนิมิตทั้งหลาย ถ้าเราทำวิปัสสนาอยู่ ตัวที่หลอกลวงเราให้ผิดพลาดคือวิปัสสนูปกิเลส" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 601113A ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 610113A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"วิธีการเผยแพร่ธรรมะเปลี่ยนแปลงได้ แล้วต้องเปลี่ยนแปลงด้วย ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคมที่เปลี่ยน หรือสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยน วิธีการเผยแพร่ต้องเปลี่ยน แต่หลักธรรมะ ไม่เปลี่ยน ทำอย่างไรเราจะสามารถคงธรรมะได้ ในแพคเกจที่ทันสมัย ที่คนอยากมอง ไม่ใช่ชำเลืองแล้ว โบราณวัตถุ ธรรมะไม่เคยเก่า ธรรมะไม่เคยเก่านะ สมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ก็สอนเรื่องอริยสัจ สอนธรรมะอันเดียวกันนี่เอง แต่วิธีการนั้นต้องเปลี่ยน ต้องดูว่าคนที่จะรับข้อมูลธรรมะนั้นเป็นคนชนิดไหน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610107B

Direct download: 610107B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เวลาเราคิดถึงการปฏิบัติ เราจะต้องทำอะไรสักอย่างที่ผิดธรรมชาติ ถามว่าทำแบบไม่ผิดธรรมชาติได้ไหม? เพราะที่เป็นธรรมชาติแท้ๆ ไม่ได้ทำอะไร เห็นอย่างที่มันเป็น รู้อย่างที่มันเป็นเท่านั้นเอง แต่ว่าสิ่งที่เราทำกันนี่นะ ไม่ใช่การเห็น เราจะไปทำอะไรที่เกินจากการเห็น เกินจากการที่ไปรู้ ตามความเป็นจริง” -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 610107A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ค่อยๆ ฝึกตัวเองนะ เอาออก ไม่ใช่เอาเข้า เรียนกรรมฐาน ลด ละ รู้จักเสียสละ รู้จักอะไร มันจะช่วยให้การภาวนาของเราราบรื่นขึ้น ถ้าเราภาวนาเพื่อจะเอา ภาวนายาก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610106B

Direct download: 610106B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ใจเคลื่อนแล้วเรารู้ ใจก็จะตั้งมั่นไม่เคลื่อน สมาธิจะเกิด ใจจะไม่เคลื่อนโดยไม่ได้บังคับ ถ้าเราบังคับให้ใจไม่เคลื่อน อันนั้นเป็นสมาธิที่เลว จิตจะอึดอัด แต่ถ้าใจมันเคลื่อน เรารู้ ไม่ว่ามันนะ มันเคลื่อน แล้วรู้ จิตมันจะตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้บังคับ ฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่น ต้องเป็นจิตที่ไม่ได้บังคับไว้ เป็นจิตที่ดี มีสมาธิที่ดี จะมีความเบา มีความอ่อนโยนนุ่มนวล มีความคล่องแคล่วว่องไว มีความขยันในการรู้สภาวะ มีความซื่อตรงในการรู้สภาวะ รู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงด้วยความยินดียินร้าย จิตที่ดี มีสมาธิที่ดี มีสติที่ดี เป็นอย่างนี้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610106A

Direct download: 610106A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"วิปัสสนาง่าย กายเป็นยังไง รู้ว่าเป็นอย่างนั้น ใจเป็นยังไง รู้ว่าเป็นอย่างนั้น จะไปยากอะไร สมถะ ยากกว่า จิตไม่สงบ ทำให้สงบ จิตไม่ดี ทำให้ดี จิตไม่มีความสุข ทำให้มีความสุข ยากกว่ากันเยอะเลย" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 601010B ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 610101B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เรามาภาวนาให้เห็นความจริงของชีวิต ความจริงก็คือ สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุผล เหตุผล มันก็คือคำว่า กฎแห่งกรรม นั่นเอง เราทำกรรมอย่างนี้ เราก็ได้รับผลอย่างนี้ ทั้งดีและชั่ว ทำกรรมชั่ว เพราะตามใจกิเลส ผลก็เป็นความทุกข์ ทำกรรมดี ไม่ตามใจกิเลส ผลก็เป็นความพ้นทุกข์ เราจะได้รับความทุกข์ หรือเราจะพ้นทุกข์ อยู่ที่การกระทำของเราเอง ไม่มีพระเจ้าที่ไหนมาลิขิตให้เรา มาเขียนให้เราว่า ชีวิตเราต้องอย่างนี้ๆ เราเขียนชีวิตของตัวเราเอง" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610101A

Direct download: 610101A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ทำบุญต้องฉลาด อย่าให้ตัวเองเดือดร้อน อย่าให้ครอบครัวเดือดร้อน ทำบุญแล้วร้อนใจทีหลัง ได้บุญไม่เต็มที่ บุญจะให้ผลเราเต็มที่ ต้องมีความสุขตั้งแต่ก่อนจะทำ ระหว่างทำก็มีความสุข ทำแล้วคิดถึงก็มีความสุข” -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 601231B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ไปฝึกไป ฝึกจากความกลัวนี่แหละ เป็นอารมณ์ที่แรง อารมณ์แรงๆ ดูง่าย เราจะเห็นใจเรากระฉอกไปกระฉอกมา กระโดดไปกระโดดมา ระแวงไปหมด ... มันจะกลัวไปอย่างนั้น ให้รู้ทันว่าใจเราระแวง ให้รู้ทันว่าใจเรากลัว แล้วพุทโธๆ ไป แล้วรู้ทันใจที่กลัวไปนะ" หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 601230B

Direct download: 601230B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"จิตออกนอก เป็นเรื่องไม่ดีนะ จิตไหล ไหล ไหล ออกไปข้างนอก ให้จิตมันอยู่กับตัวเอง รู้สึกตัวไป หายใจรู้สึก หายใจรู้สึก ถ้าจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวนี่ ได้บุญที่มหาศาลเลยนะ เป็นสมาธิชั้นเลิศ" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 601231A

Direct download: 601231A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ศาสนาพุทธ คือ การเรียนเรื่องตัวของเราเอง โดยเฉพาะเรื่อง จิตใจของเราเอง จิตใจของเรานี้ เรียนด้วยการอ่านไม่ได้ เราจะไปอ่านที่ไหน ตำราที่ไหนจะมาบอกเราว่าจิตเราเป็นยังไง เรียนด้วยการฟัง ก็เชื่อถือไม่ได้ เราไปถามคนอื่นเขา เขาตอบมาให้ ใช่ หรือ ไม่ใช่ เราก็ไม่รู้ เรียนด้วยการคิดเอา ยิ่งแย่ใหญ่ เพราะเราคิดเข้าข้างตัวเอง แต่ละคนก็คิดว่า ตัวเองดีทั้งนั้นน่ะ แต่ว่า ทำไมมันทุกข์ มันไม่ดีจริง มันเลยทุกข์ งั้นการเรียนรู้ตัวเองนะ จะมาเรียนรู้ด้วยการอ่าน ด้วยการฟัง ด้วยการคิด ทำไม่ได้ ต้องโยนความคิดทิ้งไปเลยนะ มาอยู่กับความรู้สึกตัวแทน" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 601230A

Direct download: 601230A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"มีสติ มีสมาธิ มีบ่อยๆ รู้สีกไป มีสติรู้อะไร สติรู้รูป รู้นาม สติเป็นตัวรู้สภาวธรรมที่กำลังปรากฏ แล้วถ้าจิตตั้งมั่น เป็นแค่คนดูสภาวะ เห็นสภาวะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไป ก็จะเกิดปัญญา" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไฟล์ 601224B ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 601224B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เราเชื่อเรื่องกรรม เรื่องผลของกรรม ถือว่าการกระทำของเราเอง จะส่งผลให้เราเอง ฉะนั้น อย่างเราพากเพียรภาวนา เพื่อความพ้นทุกข์ ผลมันก็เป็นความพ้นทุกข์ เราพากเพียร วิ่งหาโลกหากิเลส ผลมันก็เป็นความทุกข์ขึ้นมา เราต้องรู้จักเรื่องกฎของกรรม แล้วก็รู้เรื่องของอริยสัจ รู้ว่าทุกข์คือ รูปนาม ขันธ์ ๕ เนี่ย ที่เราอยากพ้นทุกข์ อยากพ้นทุกข์ พ้นทุกข์ที่แท้จริงคือพ้นจากรูปนาม ขันธ์ ๕ นี่เอง" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไฟล์ 601223B ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 601224A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เราช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นตามหน้าที่ อย่างเป็นพ่อแม่ ก็เลี้ยงลูก ไม่ใช่ไม่เลี้ยง ลูกก็ดูแลพ่อแม่ อะไรอย่างนี้ เป็นเรื่องปกติ แต่ไม่ใช่ผูกกันจนกระทั่งไม่ปฏิบัติ อย่างเราห่วงพ่อแม่ เราดูแลพ่อแม่ เราก็ปฏิบัติไปด้วย บางคนแม่เป็นอัมพาต เราก็เจริญสติเจริญปัญญาไป ดูแลไป ไม่ได้ทิ้งหน้าที่ อย่างนี้ถือว่าไม่ได้ถูกจับเอาไว้ บางคนห่วงจนกระทั่งตัวเองภาวนาไม่ได้ อย่างนั้นใช้ไม่ได้ มันต้องรู้ว่าเราอยู่ในโลกนี้ เรามาอาศัยเพื่อยกระดับใจตัวเอง มาเรียนรู้เพื่อยกระดับใจของเราไปสู่ความพ้นทุกข์ นี่คือจุดหมายปลายทางของความเป็นมนุษย์" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไฟล์ 601223B ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 601223B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ค่อยๆ ภาวนาไป วัฎฎะนี้ยาวนาน ภาวนาให้มันเป็นนิสัย ชาตินี้ เกิดไม่ได้โสดาบัน ชาติหน้ามันก็ง่าย มันมีนิสัย ต้องฝึกไปเรื่อยๆ ถ้าบุญบารมีเราสะสมมาพอ เราฟังธรรมะนิดเดียวนะ สะกิดใจนิดเดียว ใจมันเดินต่อไปได้ ถ้ายังสะสมไม่พอ มันก็จะไปหลงอยู่กลางทาง ชาติใดไปเกิดที่ไม่มีพระพุทธศาสนา ใจมันเคว้งคว้าง วังเวง ไม่มีที่พึ่ง ไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของชีวิตเราคืออะไร แต่ถ้าเราเคยภาวนามาจนชินนะ ใจมันจะภาวนาของมันเรื่อยๆ ไป" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช เทศน์ที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไฟล์ 601223A ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 601223A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07

"นิพพานคืออะไร นิพพานคือ สภาวะที่สิ้นตัณหา เมื่อไรใจเราสิ้นความอยาก ใจเราก็จะเห็นนิพพาน มันมีสันติสุข มีความสุขที่มหาศาล" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไฟล์ 601217B ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 601217B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ฝึกจิตให้ถูกก่อน จิตที่ดีที่สุดคือจิตธรรมดา จิตธรรมดา คือ จิตเหมือนตอนที่ไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัติ อะไรที่เรียกว่าจิต ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ เรียกว่า จิต อะไรเรียกว่าอารมณ์ อารมณ์ คือสิ่งที่จิตไปรู้เข้า รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า ทำอย่างไร เราจะสามารถมีสติ รู้ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ โดยจิตไม่ไหลไป นั่นคือ การมีสมาธิตั้งมั่นอยู่โดยไม่ไหลไปหาอารมณ์ มีสติรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้น แล้วก็จะเกิดปัญญา มีสติรู้สภาวะ รู้รูป รู้นาม รู้กาย รู้ใจ ด้วยจิตที่ตั้งมั่น คือ มีสมาธิ เป็นกลางกับสภาวะ แล้วปัญญาจะเกิด" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 601217A

Direct download: 601217A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07

"ภาวนานะ สิ่งที่เราจะได้มา คือ ความสุขที่อมตะ ความสุขที่มหาศาล ความสุขที่ยั่งยืน จิตดวงนี้ จะไม่มีความทุกข์มาแผ้วพานอีกต่อไป ในโลกนี้มีศาสตร์มากมาย ที่จะให้เรามีความสุข อย่างพลศึกษา ทำให้ร่างกายแข็งแรง สุขศึกษา วิชาแพทย์ ก็พยายามรักษาร่างกายเรา เศรษฐศาสตร์ ก็พยายามทำให้เราหากินเก่ง จะได้มีเงินมีความสุข แต่ละศาสตร์ มุ่งมาที่ตอบสนองความสุขแต่ละด้านๆ แต่ไม่มีความยั่งยืน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๑๖​ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 601216B

Direct download: 601216B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"วันนี้สอนวิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ เลยนะ ดูความเกร็งของเราในร่างกาย พอรู้แล้ว คลายออก ใจจะมีสมาธิขึ้นมา พอใจมีสมาธิแล้ว ก็เดินปัญญา ดูความจริงของรูปนามกายใจไป" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม ซีดีแผ่นที่ ๗๓ ไฟล์ 601216A

Direct download: 601216A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07

"จุดหมายปลายทางของศาสนาพุทธ คือ จะมีชีวิตอยู่โดยไม่มีความทุกข์ เราจะพ้นทุกข์ได้ ถ้าจิตไม่ไปยึดถือสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ถ้ามีความอยาก มีความยึด ความทุกข์จะเกิด ความอยาก ความยึด จะไม่เกิดขึ้นมา เราจะล้างความอยากความยึดได้เด็ดขาด เมื่อเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้ง รู้ความจริงของสภาวะธรรมของรูปนามแจ่มแจ้ง รู้ทุกข์เมื่อไร ก็จะละตัณหา ละสมุหทัยเมื่อนั้น ละตัณหาได้เมื่อไร ก็แจ้งนิโรธเมื่อน้น ก็คือเห็นพระนิพพานเมื่อนั้น ในขณะนั้นแหละ คือ อริยมรรค" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซีดีแผ่นที่ ๗๓ ไฟล์ 601210B

Direct download: 601210B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07

“ในชีวิตเรา ที่เราดิ้นหาความสุข มันเหมือนวิ่งไล่จับเงาตัวเอง พระอาทิตย์อยู่ข้างหลัง เงาอยู่ข้างหน้า เราวิ่งไล่จับไปเรื่อย ยิ่งวิ่ง เงาก็วิ่งหนีไปเรื่อยๆ จับไม่ได้สักที เหมือนๆ จะหยิบได้ แต่ก็หยิบไม่ได้สักที ในชีวิตนี้ วิ่งหาความสุขตลอดชีวิต แล้วก็ไม่ได้ ได้มาแวบเดียว แล้วก็หายไปแล้ว” - พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซีดีแผ่นที่ ๗๓ ไฟล์ 601210A

Direct download: 601210A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ความรู้สึกเกิดที่ไหน รู้ตรงนั้น เพราะจิตเป็นคนรู้สึก ความรู้สึกกับจิต จะเกิดด้วยกัน ความรู้สึกอยู่ตรงไหน ก็รู้ตรงนั้น ความรู้สึกสุขเกิดขึ้น ไม่ต้องไปหาว่าความสุขอยู่ตรงไหน เวลามีความสุขเกิดขึ้น รู้ว่ามีความสุข เราจะเห็นความสุขก็ไม่เที่ยง เกิดแล้วก็ดับ เวลามีความทุกข์เกิดขึ้น ก็ไม่ต้องไปหาว่าความทุกข์อยู่ตรงไหน รู้เฉยๆ แล้วความทุกข์เกิดแล้วก็จะดับ ความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็รู้เฉยๆ สักว่ารู้ว่าเห็น จะเห็นว่ามันเกิดตรงไหน ก็จะดับตรงนั้นแหละ แล้วสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ พอถึงจุดๆหนึ่ง ปัญญามันแทงตลอด รู้ ทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับหมดเลย เมื่อใดเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ จะได้พระโสดาบัน" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เทศน์ที่วัดสวนสันติธรรม ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซีดีแผ่นที่ ๗๓ ไฟล์ 601209B

Direct download: 601209B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07

"พระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่า มีธรรมะ ๒ อย่าง ๒ ประการที่เราควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง คือ สมถกรรมฐาน กับ วิปัสสนากรรมฐาน ๒ อันนี้ไม่เหมือนกัน วัตถุประสงค์ก็ต่างกัน วิธีการก็ต่างกัน ผลที่ได้จากการปฏิบัติก็ต่างกัน สมถกรรมฐาน ทำไปเพื่อให้จิตมีความพร้อมที่จะเจริญปัญญา ฉะนั้นงานหลักจริงๆ คืองานเจริญปัญญา หรืองานวิปัสสนากรรมฐาน สมถกรรมฐานเป็นงานสนับสนุน งานหลักจริงๆ คือ วิปัสสนากรรมฐาน" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ แผ่นที่ ๗๓ ไฟล์ 601209A

Direct download: 601209A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เกิดทีไรก็เป็นทุกข์ทุกที สังสารวัฏนี้มันน่ากลัวตรงนี้ ตรงที่ว่ามันทุกข์ถึงตายเลย เราเวียนตายเวียนเกิดมามากแล้ว แต่เราลืมทุกที พอเราเกิดมาใหม่เราก็เพลิดเพลินอีก แล้วตอนท้ายปลายชีวิตเรา ความทุกข์บีบคั้นอย่างรุนแรง จนร่างกายจะแตกดับ เราก็รู้ว่าทุกข์อีกละ พอไปเกิดอีกก็ลืมอีก สังสารวัฏนี้มันปิดบังไม่ให้เราเห็นทุกข์" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ แผ่นที่ ๗๓ ไฟล์ 601203

Direct download: 601203.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07

"ภาวนาแล้วเราจะรู้เลยว่า เราแต่ละคนนะ เราร้ายกว่าที่เราคิดไว้ บางทีเราคิดว่า เราทำอะไรนี้นะดี พูดก็ดี คิดก็ดี ทำก็ดี ภาวนาเป็น เรารู้เลย มันมีกิเลสซ่อนอยู่ข้างหลัง คิดอะไรก็ กู ส่งเสริมอัตตาตัวตนของตัวเอง คิดอะไรก็มีแต่ตัวตน คิดเข้าข้างตัวเอง เวลาจะพูด ก็สนองอัตตาตัวตน เวลาจะทำ ก็สนองอัตตาตัวตน ถ้าเราภาวนาเป็น จะรู้เลย กิเลสร้ายซ่อนอยู่ในใจเรานี่เอง" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซีดีแผ่นที่ ๗๓ ไฟล์ 601202B

Direct download: 601202B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

1 « Previous 6 7 8 9 10 11 12 Next » 36