"จิตมันไหลออกไปข้างนอก ห้ามมันไม่ได้ ไม่ต้องไปห้ามมันหรอก เหนื่อยเปล่าๆ แต่ให้รู้ทันว่ามันออกนอก เรารู้ว่ามันกระโดดออกไป ไหลออกไป กระโจนออกไป ถลำออกไป รู้ทัน มันจะหยุดไหลทันที จะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติ จิตก็จะเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานขึ้นมา ถ้าไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ทำวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้ เพราะถ้าไม่มีผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ไม่มีจิตดวงวิเศษดวงนี้ ขันธ์จะแยกไม่ออก" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610915A ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610915A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ค่อยๆ ฝึกไป ถ้าไม่ทำ ไม่มีวันเข้าใจหรอก ไปเกาะชายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่ ก็ไม่เข้าใจธรรมะ ต้องหัดรู้กาย รู้ใจไป ดูกายอย่างที่กายเป็น ดูใจอย่างที่ใจเป็นไป ดูไปเรื่อยๆ ช่วงไหนดูไม่รู้เรื่องก็กลับมาทำสมถะ มาอยู่กับพุทโธ อยู่กับลมหายใจไป" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610909B ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610909B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"การปฏิบัติธรรมก็อยู่ใต้กฏของกรรม คือ ใครทำก็ได้ผล ทำอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้น ขี้เกียจปฏิบัติ มันก็ไม่ได้ผลจากการปฏิบัติ ขยันปฏิบัติ แต่ปฏิบัติผิด นั่นก็ได้ผลเป็นอย่างอื่น อย่างเราไม่รู้จุดหมายปลายทางของการปฏิบัติ ว่าเราปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกข์ จะพ้นทุกข์ได้ ต้องรู้ความจริงของรูปนาม กายใจ ถ้าเราไม่รู้ตรงนี้ เราก็หวังว่าปฏิบัติไป ทำบุญไป แล้วจะพ้น ไม่พ้นหรอก คนละเรื่องกัน อย่างใส่บาตรทุกวัน ขอให้บรรลุมรรคผล ไม่บรรลุหรอก ไปใส่บาตรให้ตาย ใส่บาตรกี่ชาติ ก็ไม่บรรลุหรอก คนละเรื่องกัน" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ไฟล์ที่ 610909A ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610909A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เราอยู่ในยุคที่วิเศษที่สุดแล้ว ถ้ายุคนี้เอาไม่ได้ ยุคต่อไปลำบากแล้ว พระเมตไตรยท่านมาด้วยวิริยะ เราจะเดินตามท่านไหวหรือเปล่า ... สู้เอานะ สู้ยุคนี้ง่ายแล้วล่ะ เพราะพระพุทธเจ้าเราปัญญามาก สอนธรรมะแจกแจงได้ประณีต เดินตามรอยท่านไป มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610908B ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610908B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง แล้วรู้ทันจิตไว้ แล้วเราจะได้จิตตั้งมั่นขึ้นมา เอาไว้เดินปัญญาต่อ เราใช้จิตที่ตั้งมั่น ไปรู้ความเปลี่ยนแปลงของกาย เราใช้จิตที่ตั้งมั่น ไปรู้ความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกนึกคิดทั้งหลาย หรือเห็นความเกิดดับของจิต จิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ เดี๋ยวก็เป็นผู้คิด เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่ง หมุนเวียนไป ไปทำเอา อันใดอันหนึ่ง ต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่สักอย่างหนึ่ง" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610908A ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610908A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"การปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอก มันคือการเรียนรู้ตัวเอง เรารักตัวเองที่สุด แต่เราปล่อยให้ตัวเองทุกข์ มันเป็นเรื่องไร้สาระมากเลย เราควรจะเรียนรู้ตัวเองให้มากๆ สิ่งที่เรียกว่าตัวเรา ก็มีกายกับใจ อย่าลืมมัน เรารักกายรักใจตัวเอง แต่ลืมมันบ่อย พยายามรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆ จิตมันพร้อมจะหนี สนใจคนอื่น สนใจสิ่งอื่น สนใจของข้างนอก ละเลยที่จะรู้กายรู้ใจของตัวเอง" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610902B ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610902B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"สมถกรรมฐาน เป็นการเตรียมพร้อมใจของเรา ให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญา ใจที่พร้อมจะเจริญปัญญา คือใจที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัว สมถกรรมฐาน ไม่ใช่แค่ทำความสงบ ความสงบเป็นของแถม จุดสำคัญคือ สภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน มันมีความสุข มันมีความสงบอยู่ในตัวเอง แต่ความสุข ความสงบนั้น ไม่ใช่ของสำคัญ มันเป็นแค่ผลพลอยได้จากความรู้สึกตัว เพราะฉะนั้น เราจะต้องฝึกให้ใจตื่นขึ้นมา รู้สึกตัว" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610902A ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610902A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"การจะมาฝึกจิตตัวเอง ให้เกิดความรู้ ให้เกิดความฉลาดขึ้นมา หยุดไม่ได้ ถ้าหยุดเมื่อไร จิตจะพลิกไปเรียนรู้สิ่งที่ผิดขึ้นมาอีก พอขี้เกียจขึ้นมา ขี้เกียจแล้วไม่ดู พอไม่ดู มันก็หลง ว่าตัวเราของเรา มีจริงๆ แต่ถ้าอดทน ดูแล้วดูอีกลงไป ตัวเราไม่มี ตัวเราไม่มี ถึงจุดหนึ่ง จิตก็จะยอมรับความจริง เราต้องดูซ้ำแล้วซ้ำอีก เพื่อให้จิตยอมรับความจริง" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610901B ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610901B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เราจะไม่ละตัวทุกข์ ตัวที่เราละ คือตัวสมุทัย ที่พระพุทธเจ้าสอน ทุกข์ให้รู้ สมุทัยให้ละ ทุกข์ละไม่ได้ ตัวทุกข์เป็นผล ต้องละสมุทัย คือตัวเหตุ เหตุของความทุกข์ทางใจเรา คือตัวตัณหา ตัวอยาก สังเกตดู ค่อยๆ ภาวนา ดูของจริง อย่าเชื่อ ดูของจริงๆ ว่าทุกครั้งที่เกิดความอยาก จิตใจเกิดความทุกข์ จริงหรือไม่จริง ห้ามเชื่อ ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาของคนโง่ คนงี่เง่า ใครบอกอะไรก็เชื่อ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของคนที่ต้องพึ่งตัวเอง ต้องสังเกตเอาใช้สติใช้ปัญญา เรียนรู้ความจริงเข้าไป ดูว่าจริงหรือเปล่า เวลามีความอยากเกิดขึ้น ความทุกข์จะเกิดขึ้นทันที ไปดูจากของจริง" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610901A ซีดีแผ่นที่ ๗๘ 

Direct download: 610901A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติ ถ้าพูดภาษาพระ คือมีสติ มีสมาธิ ถ้ามีสติ กับมีสมาธิแล้ว จิตอยู่กับเนื้อกับตัว สมาธิ คือ ความตั้งมั่น สภาวะที่จิตใจอยู่กับตัวเอง" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610826 ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610826.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"คำว่าจิตพื้นฐาน ถ้าพูดเป็นภาษาบาลีก็คือจริต จริตเป็นตัวเลือกวิธี เลือกหลักของการปฏิบัติ ส่วนจิตที่เปลี่ยนไปมาในขณะปัจจุบัน เป็นจิตปัจจุบัน ไม่ใช่จิตพื้น จิตพื้น จะกำหนดว่าควรทำกรรมฐานอะไร จิตปัจจุบัน บางครั้งต้องมีอุบาย ตัวอย่างเช่นช่วงนี้ราคะแรง ก็พิจารณาอสุภะ ช่วงนี้โทสะแรง เจริญเมตตา เป็นการแก้ อุบายไม่ใช่หลัก หลักที่เรายึดถือ ดูจากจริตนิสัยเรา" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๕​ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610825B ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610825B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"กรรมฐานที่เราฝึก ฝึกเพือให้เราเห็นความจริงของร่างกาย จิตใจนี้ เท่านี้เอง คือสิ่งที่เราจะเรียนกัน กรรมฐาน ไม่ใช่มีแค่ว่าจะฝึกให้จิตสงบ ให้จิตมีความสุข ให้จิตดี อันนั้นตื้นเกินไป ไม่ได้ฝึกเพื่อเอาดี เอาสุข เอาสงบ แต่ฝึกเพื่อให้เห็นความจริงของรูปนาม กายใจ ถ้าเราเห็นความจริงของรูปนาม กายใจ เราจะไม่ทุกข์ เห็นความจริงของกาย ก็จะไม่ทุกข์เพราะกาย เห็นความจริงของใจ ก็จะไม่ทุกข์เพราะใจ" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610825A ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610825A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"พ่อแม่ในวัฎฎะของเรา มีจำนวนนับไม่ถ้วน พ่อแม่ที่เป็นฝ่ายโลกุตตระของเรา คือพระพุทธเจ้า เราก็เป็นลูกมีพ่อมีแม่ อย่าทำตัวเหมือนเด็กไร้เดียงสา ไม่ได้รับการอบรม ทำอะไรไม่มีสติตลอดวัน วันเดือนปีผ่านไป หาอะไรติดตัวไม่ได้ น่าอนาถ ถ้าไม่พบคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วเราไม่ได้อะไร อันนั้นน่าเห็นใจ แต่ถ้าได้ยิน ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วยังไม่ลงมือปฏิบัติให้เต็มที่ อันนี้น่าสังเวช น่าอนาถ ไม่รู้จะเทียบอะไร มันโง่" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610819B ซีดีแผ่นที่ ๗๗ 

Direct download: 610819B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"สติเป็นแกนกลางของการปฏิบัติ ถ้ามีสติ จะมีศีล มีสติ จะมีสมาธิ มีสติ จะมีปัญญา" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610819A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610819A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เบื้องต้น ล้มลุกคลุกคลาน เป็นเรื่องธรรมดา ปฏิบัติผิด เป็นเรื่องธรรมดา จะไปถูกตรงที่ไม่ได้จงใจปฏิบัติ เมื่อสติ สมาธิ ปัญญา ทำงานเอง ตรงนั้นถึงจะถูก" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610818B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610818B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"สิ่งที่หลวงพ่อสอน ถือศีล ๕ ไว้ ทุกวันทำในรูปแบบ วันไหนฟุ้งซ่าน ทำความสงบ วันไหนสงบแล้ว เจริญปัญญา ... เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตธรรมดา ให้ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจกระทบอารมณ์ไป กระทบแล้ว จิตสุขให้รู้ จิตทุกข์ให้รู้ จิตดีให้รู้ จิตชั่วให้รู้ เราจะรู้ได้ ถ้าเราเคยฝึกในรูปแบบมาจนชำนาญแล้ว" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610818A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610818A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"คอยรู้ทันไป อย่ารักหน้าตัวเอง เรียนรู้ตัวเองไป ความไม่เอาไหนของเราเยอะนัก แต่ละคน เรียนรู้เข้าไป จนวันหนึ่ง จิตก็เจริญขึ้น จิตที่ฝึกดีแล้ว เกิดปัญญาแล้ว มีความสุข จิตที่มันทุกข์ เพราะมันโง่ จิตที่มีความสุขได้ เพราะมันฉลาดขึ้นมา จิตที่ยังทุกข์อยู่ ยังโง่อยู่" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610812B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610812B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เราจะรู้ได้ดี โดยที่ไม่หลงไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เมื่อเราได้ฝึกซ้อมมาดีแล้ว เพราะฉะนั้น การทำในรูปแบบสำคัญ ไม่อย่างนั้นเวลามาปฏิบัติในชีวิตจริง ใจจะวิ่งพล่านไปทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ วิ่งพล่านไปตลอดเวลา ดูไม่รู้เรื่องหรอก" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610812A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610812A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"สิ่งที่เราเจอ กรรมเป็นตัวกำหนดมาอีกทีหนึ่ง กรรมเก่า ทำให้เราเจอปรากฏการณ์อย่างนี้ เช่น เราได้ร่างกายอย่างนี้ เราก็ทำกรรมใหม่ เช่น เราคอยดูแลร่างกายให้ดี มันก็อายุยืนหน่อย ไม่ประมาท มีกรรมเก่า กรรมใหม่ ชาวพุทธไม่ยอมจำนนกับกรรมเก่า กรรมเก่าส่งผลให้เราเจอคนนี้ เกลียดชังกันมากเลย มาเจอกันอีกแล้ว เพราะว่าอาฆาตกันไว้ กลับมาเจอกันอีก มันอยู่ที่กรรมใหม่ เราจะสานต่อความเกลียดชังไป หรือเราจะเลิก สร้างกรรมใหม่ เป็นมิตรกับเขา คืนดีกับเขา ก็ทำได้" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610811B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610811B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ฝึกจิตใจทำสมาธิ จนได้สมาธิที่ถูกต้อง จิตก็จะเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน หลุดออกจากโลกของความคิดความฝัน เมื่อจิตหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันแล้ว ก็ทำงานที่สอง คือ เรียนรู้ความจริงของชีวิต การเรียนรู้ความจริง คือวิปัสสนากรรมฐาน" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610811A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610811A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"พยายามฝึก ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง แล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไป บางทีก็เคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐาน บางทีก็เคลื่อนไปคิดเรื่องอื่น ฝึกตรงนี้ให้มากๆ แล้วศีล สมาธิ ปัญญาจะบริบูรณ์ พอศีล สมาธิ ปัญญาเราเต็ม วิมุตติก็จะเกิดขึ้น วิมุตติก็คือมรรคผล จะเกิดขึ้น" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610805B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610805B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"เรามีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง คือมีสัมมาสมาธิ มีสติระลึกรู้ ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจ คือมีสัมมาสติ หรือมีสติปัฏฐาน เมื่อเรามี ๒ สิ่งนี้ คือ สัมมาสมาธิ กับสัมมาสติ ปัญญาจะเกิดขึ้น มันจะเริ่มเห็นความจริง ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610805A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610805A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"ค่อยๆ ฝึกไป ในที่สุดเราจะรู้ชัดว่า กายมันอยู่ส่วนหนึ่ง ใจมันอยู่ส่วนหนึ่ง ใจเป็นคนรู้ ร่างกายเคลื่อนไหว ใจเป็นคนรู้ ร่างกายหยุดนิ่ง ใจเป็นคนรู้ อย่างนี้ เรียกว่าเราเริ่มแยกรูป แยกนามได้ มันคือจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญา" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610804B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610804B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"สมถกรรมฐาน เป็นของที่มีประโยชน์ แต่วิปัสสนากรรมฐาน เป็นของที่จำเป็น ระหว่างมีประโยชน์ กับจำเป็น ไม่เท่ากัน ของจำเป็น หมายถึง ถ้าขาดวิปัสสนากรรมฐานแล้ว ก็คือขาดศาสนาพุทธ ส่วนสมถกรรมฐาน มีประโยชน์ แต่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีก คือ การฝึกจิตให้สงบ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ จะไม่มีคำสอนเรื่องวิปัสสนากรรมฐาน ฉะนั้น เราต้องเรียนให้ดี" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610804A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610804A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

"บางคนเรียนธรรมะก็เข้าใจเร็ว บางคนก็เข้าใจช้า ขึ้นอยู่กับอินทรีย์แก่กล้าแค่ไหน โดยเฉพาะถ้าปัญญาแก่กล้า มันจะเร็ว ถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้า ยังไงก็ช้า แต่ไม่ใช่ปัญญาดีที่สุดนะ ปัญญาน่ะดีที่สุด แต่ว่าถ้าไม่มีศรัทธา ไม่มีวิริยะ ไม่มีสติ ไม่มีสมาธิ มันก็ไม่มีปัญญา เหมือนเราจบมหาวิทยาลัย เราจะไปดูถูกครูที่สอนเราตอนประถมไม่ได้" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610729B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610729B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07

1 « Previous 6 7 8 9 10 11 12 Next » 42