ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ 55 วันที่ 28 มิถุนายน 2557 B

Direct download: 570628B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:20pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ 55 วันที่ 28 มิถุนายน 2557

Direct download: 570628A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:18pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ 55 27 มิถุนายน 2557 B

Direct download: 570627B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:53pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม แผ่นที่ 55 A

Direct download: 570627A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:52pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม แผ่นที่ 55 วันที่ 25 พฤษภาคม 2557 B

Direct download: 570525B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:18am +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 55 วันที่ 25 พฤษภาคม 2557 A

Direct download: 570525A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:05am +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ศาลาลุงชิน วันที่ 17 สิงหาคม 2557

Direct download: 570817.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:11am +07

ธรรมเทศนานอกสถานที่ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เอไอเอ วันที่ 13 สิงหาคม 2557

Direct download: 570813.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:16am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน สวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570524B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:06am +07

ธรรมเทศนา สวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ 54 วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570524A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:04am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๔ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 11 พฤษภาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570511B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:32pm +07

ธรรมเทศนา สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๔ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 11 พฤษภาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570511A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:30pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช บ้านจิตสบาย 3 ส.ค. 57

Direct download: 570803.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:42am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 54 วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570510B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:36pm +07

ธรรมเทศนา สวนสันติธรรม แผ่นที่ 54 หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570510A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:34pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน สวนสันติธรรม ๕๔ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 9 พฤษภาคม 2557 B

Direct download: 570509B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:16pm +07

ธรรมเทศนา สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๔ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ช่วงเช้า

Direct download: 570509A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:21pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชฺโช สวนสันติธรรม แผ่นที่ 54 วันที่ 27 เมษายน 2557 B

Direct download: 570427B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:29pm +07

ธรรมเทศนา สวนสันติธรรม แผ่นที่ 54 วันที่ 27 เมษายน 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570427A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:28pm +07

วิธีการที่เราจะเข้าสู่ทางสายกลาง ไม่ใช่ทำสิ่งที่ถูกให้เกิด ถ้าเราคิดว่าทำอย่างไรจิตจะรู้ ตื่น เบิกบาน เข้าสู่ทางสายกลาง อันนั้นเข้าใจผิด วิธีที่เราจะรู้ได้ถูกต้อง อยู่ตรงที่เรารู้ทันตรงที่มันผิด... ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ชมรมกัลยาณธรรม 27 กรกฏาคม 2557

Direct download: 570727.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:27am +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ 17 กรกฎาคม 2557

Direct download: 570717.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:59pm +07

ทุกวันทุกเวลาผ่านไปเราก็ใกล้ความตายไปเรื่อยๆ ชีวิตเราสั้นลงๆ เราได้ประโยชน์จากชีวิตไม่คุ้มค่า ทีนี้เรามาเติมความรู้สึกตัวลงไปในการใช้ชีวิต ชีวิตเราจะคุ้มค่า อยู่ทางโลกก็อยู่อย่างมีความสุขได้ แถมจิตใจยังเจริญขึ้นได้ด้วย การปฏิบัติธรรมจริงๆ ไม่ได้เบียดบังเวลาใช้ชีวิตธรรมดาของเรานี้เลย รวมเข้าเป็นอันเดียวกันได้

Direct download: 570426B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:39pm +07

จิตที่เข้าสู่ทางสายกลางคือจิตที่ไม่หลงส่งออกนอกไป ในขณะเดียวกันตั้งมั่นอยู่ก็ไม่ได้บังคับให้ตั้ง คือจิตที่ครูบาอาจารย์วัดป่ารุ่นก่อนที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยท่านเรียกว่าจิตผู้รู้นั่นเอง

Direct download: 570426A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:31pm +07

ธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ศาลาลุงชิน แผ่นที่ 68 วันที่ 20 ก.ค. 2557

Direct download: 570720.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:11pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๔ 25 เมษายน 2557 B

Direct download: 570425B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:58pm +07

1 « Previous 52 53 54 55 56 57 58 Next » 58