พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 16 พ.ค. 58 ช่วงส่งการบ้าน

Direct download: 580516B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:04am +07

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 16 พ.ค. 58 ช่วงแรก

Direct download: 580516A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:03am +07

"มันไม่ใช่ว่าทำๆ ไปเถอะ ชาติหน้าแล้วจะดี มันดีต่อหน้าต่อตานี้แหละ ดีชาตินี้เดี๋ยวนี้... ถ้าเราลงมือทำเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ศาลาลุงชิน วันที่ 19 ก.ค. 58

Direct download: 580719.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:58pm +07

"ความโกรธ ความโลภ ความฟุ้งซ่าน ความสงบเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้า จิตกับความสุข ความสงบ ความดี ความชั่วนั้น คนละอันกัน ฝึกให้เห็นอย่างนี้เรื่อยๆ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ วันที่ 5 ก.ค. 58

Direct download: 580705.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:47pm +07

"ต้องสู้ ดูแล้วดูอีกๆ ดูไปถึงเมื่อไร ดูถึงเมื่อใจฉลาด... เห็นสภาวะเกิดแล้วดับๆ ถึงจุดที่ใจฉลาดมันไม่ใช่มารู้ว่าความโกรธเกิดแล้วดับ ความโลภเกิดแล้วดับนะ แต่จะสรุปรวบยอดว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ ถ้าจิตเข้าถึงตรงนี้ได้จะได้ธรรมะเบื้องต้นนะ เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบัน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 1 ก.ค. 2558

Direct download: 580701.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:37pm +07

"เทศน์ทุกวันก็คือการบ้านทั้งหมด ไม่ได้เทศน์ให้ฟังเล่นๆ นะ เทศน์เพื่อให้ไปทำ ทุกคำที่เทศน์ก็คือการบ้านทั้งนั้นล่ะ " พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ ๕๙ วันที่ 15 พ.ค. 58 B

Direct download: 580515B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:59pm +07

"คำว่าทุกข์ไม่ใช่ความทุกข์อย่างที่พวกเราเคยรู้จัก ขันธ์ ๕​ รูป นาม กาย ใจ ของเรานี่แหละ หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ ไม่ใช่ละ ให้รู้ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ละขันธ์ ๕" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๙ วันที่ 15 พ.ค. 58 A

Direct download: 580515A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:36pm +07

"อย่าไปคิดเลยว่าจะหาวิธีทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพาน หน้าที่ของเราทำตามที่พระพุทธเจ้าสอน เมื่อศีลสิกขา จิตสิกขา ปัญญาสิกขา แก่กล้าเต็มที่ ศีล สมาธิ ปัญญา สมบูรณ์ จิตจะบรรลุมรรคผลเอง ไม่ใช่เราจะทำยังให้จิตบรรลุ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๕๙ วันที่ 10 พ.ค. 58 B

Direct download: 580510B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:21pm +07

"ดูจิตได้ให้ดูจิต ดูจิตไม่ได้ให้ดูกาย ดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะ ที่หัดให้ดูกายเพื่อให้เห็นจิต ดูจิตเพื่อให้เห็นธรรม - ธรรมที่เป็นกุศลบ้าง อกุศลบ้าง ธรรมที่พ้นจากโลกบ้างคือมรรคผล อยู่ที่จิต" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๕๙ 10 พ.ค. 58 A

Direct download: 580510A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:03pm +07

"อย่านั่งทิ้งเวลาเปล่าๆ หายใจไปรู้สึกตัวไป เวลาหมดตลอดเวลาไม่มีคืนมา" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช โรงแรมเดอะพาร์ค จ.พิษณุโลก 28 มิ.ย. 58

Direct download: 580628.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:02pm +07

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ ๕๙ วันที่ 9 พ.ค. 58 ช่วงสอง

Direct download: 580509B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ ๕๙ วันที่ 9 พ.ค. 58 ช่วงแรก

Direct download: 580509A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:59pm +07

"เวลาเดินจงกรมจิตหนีไปคิดเราก็รู้ทัน จิตไหลไปอยู่ที่เท้า เท้ากระทบพื้นจิตไปอยู่กับเท้าเราก็รู้ทันอีก หัดรู้ไป รู้บ่อยๆ ตรงที่รู้ว่าจิตเคลื่อนไปสมาธิชั่วขณะก็จะเกิดขึ้น ฝึกทุกวันๆ ต่อไปมันเกิดเอง เกิดได้ถี่ขึ้นๆ จนกระทั่งจิตตัวรู้ทรงตัวอยู่ได้นาน... ...ถ้าเป็นผู้รู้ เจริญปัญญา เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีมันต้องได้อะไรบ้างล่ะถ้าจิตมันทรงตัวได้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 59 วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ช่วงสอง

Direct download: 580508B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:36pm +07

"เราจะภาวนาให้หมดความทุกข์ ความทุกข์มีต้นเหตุคือตัณหา ความอยาก ความอยากมีต้นเหตุคือความไม่รู้ หรือความโง่ หรือตัวอวิชชา เครื่องมือที่จะทำลายความไม่รู้ ชื่อวิปัสสนากรรมฐาน คือการเจริญปัญญา แต่วิปัสสนากรรมฐานทำอย่างเดียวแล้วจะเหนื่อยก็ต้องได้พักผ่อนบ้าง ก็มีเครื่องมือชื่อสมถกรรมฐาน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ 59 วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ช่วงแรก

Direct download: 580508A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:14pm +07

"รู้สึกตัวเป็นอย่างเดียวไม่พอละ ต้องแยกธาตุแยกขันธุ์ได้ จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 59 วันที่ 1 พ.ค. 58

Direct download: 580501.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:44pm +07

"มาฝึกจิตฝึกใจได้บุญมากกว่าทำบุญด้วย แต่ว่าต้องลงทุนลงแรง ต้องฝึกทุกวันๆ ตั้งใจฝึกเข้านะ ชีวิตนี้เป็นของหายาก หมดลงไปทุกวัน แต่ละวันที่หมดไปแล้วซื้อคืนไม่ได้... เราซื้อเวลาด้วยชีวิตของเราเอง เวลา 1 วันที่เราได้มาเราก็เอาชีวิต 1 วันไปแลกมา มีเวลาจำกัด รีบภาวนาเข้า " พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่บริษัทเตียวฮง สีลม วันที่ 17 มิถุนายน 2558

Direct download: 580617.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:58pm +07

"ค่อยๆ ฝึกนะ ทีแรกมันก็จะหลงของข้างนอกแล้วมันก็วางๆๆ เจริญบ้างเสื่อมบ้างไม่เป็นไร ล้มลุกคลุกคลานไม่เป็นไรแต่ขอให้ล้มแล้วลุก คลุกฝุ่นแล้วก็คลานไป ไม่ถอยไม่หยุด ถ้าไปอย่างนี้ไม่นานนะปัญญามันเกิด ปัญญาเกิดแล้วไม่เสื่อม" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช ศาลาลุงชิน วันที่ 21 มิถุนายน 2558

Direct download: 580621.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:06am +07

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม ๕๙ วันที่ 26 เม.ย. 58

Direct download: 580426.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:48am +07

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรมแผ่นที่ 59 วันที่ 25 เม.ย. 58

Direct download: 580425.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:42am +07

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ 59 วันที่ 18 เมษายน 2558

Direct download: 580418.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:34am +07

"ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปถ้ารู้วิธีนะ แล้วขยันพอ ทนดูซ้ำแล้วซ้ำอีกทนไป เบื้องต้นก็ถือศีล 5 ไว้ก่อน ศีล 5 พอแล้ว ทุกวันฝึกในรูปแบบ แล้วก็ดูเจริญสติเจริญปัญญาอยู่ในชีวิตธรรมดานี้เอง แยกรูปแยกนามให้ได้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 59 วันที่ 17 เม.ย. 58 ช่วงส่งการบ้าน

Direct download: 580417B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:13pm +07

"ถ้าเรายังทำวิปัสสนากรรมฐานกันได้ถูกต้อง ในเวลาไม่นานเราจะเข้าถึงธรรมะ ใช้คำว่าไม่นาน.. ถ้านาน ไม่ใช่หรอก เราจะเห็นต่อหน้าต่อตา เห็นความจริงของรูป เห็นความจริงของนาม เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามต่อหน้าต่อตานี่ จิตจะดื้อสักแค่ไหน " พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 59 วันที่ 17 เม.ย. 58 ช่วงแรก

Direct download: 580417A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:12pm +07

"มันจะไม่ทุกข์อย่างเด็ดขาดเลยถ้าใจมันไม่ยึดถือในกายในใจ นี่เป็นความอัศจรรย์นะ"

Direct download: 580413.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:05pm +07

"อย่าไปรอดูนะ... การดูจิตดูใจห้ามไปรอดู ให้ความรู้สึกเกิดไปเลยแล้วค่อยรู้เอา ต้องกล้านะ ขี้ขลาดก็คอยเฝ้า... ไม่มีประโยชน์อะไร" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรมแผ่นที่ ๕๙ วันที่ 12 เมษายน 2558 B

Direct download: 580412B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:41pm +07

"สุดท้ายก็แก่ไป ตายไปกับความว่างเปล่า ไม่เห็นมีอะไรเหลืออยู่ พระพุทธเจ้าสอนเราให้รู้ว่าเราควรจะทำอะไร จะทำเพื่ออะไร จะทำอย่างไร" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๙ วันที่ 12 เมษายน 2558 ช่วงแรก

Direct download: 580412A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:06pm +07

1 « Previous 49 50 51 52 53 54 55 Next » 62