"ฟังนะ ฟังให้ได้ประโยชน์จริงๆ อย่าให้เสียชาติเกิดเลย ไหนๆ ก็พบพระพุทธศาสนาแล้ว เรียนศาสตร์ให้เกิดสติ ให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องทั้งสงบทั้งตั้งมั่น แล้วถึงเดินปัญญา การเจริญปัญญานั้นเราใช้จิตใจที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว" พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

Direct download: 580204.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:17pm +07

สนทนาธรรมกับครูบาอ๊าพร้อมคำแปลภาษาจีน ในคอร์สคนจีน 3/2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557

Direct download: sci571201.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:33pm +07

"คำสอนเรื่องขันธ์ห้า เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนโดยมุ่งกับพวกที่ชอบดูจิต พวกที่ชอบดูจิตใจดูนามธรรม ถ้าพวกที่ชอบดูรูปธรรมท่านจะสอนเรื่องอายตนะหก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ห้าอันนี่เป็นวัตถุเป็นรูปธรรม มีใจอันเดียวเป็นนามธรรม แต่ถ้าพวกชอบดูจิตดูใจมีรูปอยู่หนึ่งเดียว เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนี่เป็นส่วนของนามธรรม" พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แห่งวัดสวนสันติธรรม เทศน์ที่วัดอุโมงค์ จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 มกราคม 2558

Direct download: 580109.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:06pm +07

"ธรรมะขี้ขอไม่มีหรอก มีแต่ต้องลงทุนลงแรงเอา คนไหนที่จิตตื่นรู้ตัวขึ้นมา เห็นร่างกายอยู่ส่วนร่างกายใจอยู่ส่วนใจ การภาวนาพอถึงขั้นนี้จะไม่ยากแล้ว" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 B

Direct download: 571128B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:29pm +07

"เจริญในศีล เจริญในสมาธิ เจริญในปัญญาให้มาก แตกฉานในจิตของตนเอง อริยมรรคถึงจะเกิด" พระธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

Direct download: 571128A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:15pm +07

"ตรงที่เห็นว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เรียกว่าเห็นจิตนั้นเป็นอนิจจัง ตรงที่เห็นว่าเราสั่งมันไม่ได้เรียกว่าเป็นอนัตตา จิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์สั่งไม่ได้" ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๗

Direct download: 571115.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:36pm +07

(จิตไม่ถึงฐาน)เป็นตัวชี้ขาดเลยว่าเราจะเดินปัญญาต่อไปได้หรือเปล่า ฆราวาสมีจุดอ่อนอันแรกคือสมาธิไม่ค่อยพอ สมาธิไม่พอจิตจะไม่เข้าฐาน จะออกไปรับอารมณ์แล้วไปหลงอยู่กับอารมณ์ จุดอ่อนของฆราวาสอีกข้อคือไม่ค่อยต่อเนื่อง ทำบ้างไม่ทำบ้าง เราต้องจิตใจเด็ดเดี่ยวปฏิบัติทุกวันไม่เลิก ทุกวันต้องทำ หลวงพ่อฝึกตั้งแต่เป็นฆราวาส ไม่เคยคิดนะว่าฆราวาสจะทำไม่ได้ เชื่อว่าฆราวาสทำได้

Direct download: 580128.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:50pm +07

พระธรรมเทศนาและตรวจการบ้านโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ 14 พฤศจิกายน 57

Direct download: 571114B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:08pm +07

ถ้ายังไม่ได้ธรรมะหนีอบายไม่ได้ จะหนีอบายได้ต้องเป็นพระโสดาบันเท่านั้น นอกนั้นไม่พ้นหรอก เป็นพระโพธิสัตว์ก็ตกนรกอีก ทางรอดของเรานะ ใส่ใจลงมาที่กายที่ใจนี้ เรียนรู้รูปนามกายใจ ความเป็นไตรลักษณ์ของมันให้มาก

Direct download: 571114A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:06pm +07

คำว่าเห็นคือคำว่าปัสสนะ วิปัสสนะคือเห็นถูก เห็นถูกคือเห็นไตรลักษณ์ อย่าไปรู้ตัวอยู่เฉยๆ ต้องเห็นรูปนามทำงาน เห็นความจริงของรูปนาม

Direct download: 571031.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:56pm +07

คิดว่านิ่งมากๆ สงบมากๆ แล้วมรรคผลจะเกิด ไม่เกิดหรอก คนละเรื่องกัน สภาวะแห่งความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานนั้นคนไม่ค่อยรู้จัก ...สภาวะที่เป็นผู้รู้คือ ไม่เผลอ ลืมเนื้อลืมตัว ไม่เพ่งอยู่ บังคับตัวเองอยู่

Direct download: 580118.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 4:30pm +07

เรียนรู้ตัวเอง ศาสนาพุทธไม่ได้ไปสอนให้เรียนรู้เรื่องอื่น เราจะเรียนเรื่องของตัวเราเอง สิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจนี้เอง

Direct download: 580114.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:17pm +07

ความรู้สึกของเราเปลี่ยนเมื่อมีการกระทบอารมณ์ หัดรู้ทันความรู้สึกของตัวเอง การกระทบอารมณ์นั้นห้ามไม่ได้ ...แต่เมื่อมันกระทบแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นให้รู้ทัน รู้แล้วจะได้อะไร ถึงจุดหนึ่งจะรู้เลยว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นของชั่วคราว

Direct download: 580107.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:53pm +07

วันวันหนึ่งหาเวลาภาวนาสักสองสามชั่วโมงยังยากเลย ยากมาก หลังจากทำอะไรเสร็จแล้วเหลือเวลาอีกนิดหน่อยคือเป็นเวลาที่ซมซานแล้ว หมดเรี่ยวหมดแรงแล้ว ...หลวงพ่อเข้าใจ ว่าวิถีชีวิตของฆราวาสยุคนี้เป็นอย่างนี้ ถึงสอนกรรมฐานที่เราสามารถในปฏิบัติในชีวิตจริงๆ นี้ได้ ไม่ได้เน้นว่าจะต้องไปนั่งสมาธินานๆ เดินจงกรมนานๆ ในแต่ละวัน ...​ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึก จิตใจเคลื่อนไหวรู้สึก ถ้าเราทำอย่างนี้ได้มันจะไม่เบียดบังเวลาของการปฏิบัติเลย การปฏิบัติจะไม่เบียดบังเวลาทำงานด้วย

Direct download: 571026.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:05pm +07

กรรมฐานไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอก คือการเรียนรู้ตัวเราเอง เครื่องมือสำคัญที่พวกเราต้องพัฒนาขึ้นมาให้ได้ คือคำว่าสติ สติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกาย มีอะไรเกิดในจิตใจ เราฝึกตัวนี้ให้ได้แล้วกัน แล้วความดีอื่นๆ จะตามมา

Direct download: 571012.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:28pm +07

"ถ้าเพ่งเก่งๆ นะใจฟุ้งซ่านเพ่งปุ๊บสงบปั๊บ มันจะรู้สึกว่ากูบังคับได้ แทนที่จะเห็นอนัตตากลายเป็นเห็นอัตตา ถ้าทำผิดนะแทนที่จะเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จะเห็น นิจจัง สุขขัง อัตตา ถ้าทำผิด" ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ที่หมูบ้านสัจธรรม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 ธันวาคม 2557

Direct download: 571227.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:32am +07

...ดิ้นรนอยากได้ความสุข ดิ้นรนหนีความทุกข์ ใจเกิดการดิ้นรนขึ้นมา เกิดการปรุงแต่งขึ้นมา ความดิ้นรนของใจเรียกว่าภพ สร้างภพสร้างชาติ ชาติคือ ความได้มาซึ่งตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไปหยิบไปฉวยเอามาว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา ภพก็คือความดิ้นรน การทำงานของจิตใจนี้แหละ เราดิ้นไปเพราะไม่รู้ความจริง พระอรหันต์รู้ความจริงแจ่มแจ้งแล้วว่า กายนี้ก็ทุกข์ จิตนี้ก็ทุกข์ หมดความดิ้นรน จะไม่เกิดการดิ้นรนอีกเลย จิตจะพ้นจากความปรุงแต่งสิ้นเชิง จิตพวกเรายังปรุงอยู่ก็ปรุงไป ปรุงแล้วก็คอยรู้เอา วันหนึ่งก็ได้พ้นจากความปรุงแต่ง

Direct download: 571210.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:05pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ที่การไฟฟ้าภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี วันที่ 17 ธันวาคม 2557

Direct download: 571217.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:21pm +07

งานของเราต้องรีบทำ งานทางใจของเรา เพราะเราไม่รู้เวลาเราเหลือเท่าไร ก็ต้องไม่ให้เสียใจทีหลัง ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ศาลาลุงชิน วันที่ 21 ธันวาคม 2557

Direct download: 571221.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:42am +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่โรงพยาบางลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 14 ตุลาคม 2557

Direct download: 571014.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:53pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ 56 วันที่ 11 ตุลาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 571011B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:39pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 56 วันที่ 11 ตุลาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 571011A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:37pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557

Direct download: 571123.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:07am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ 56 ช่วงสอง วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 571010B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:38pm +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๕๖ วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 571010A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:37pm +07

1 « Previous 49 50 51 52 53 54 55 Next » 58