ต้องพึ่งตัวเอง ไม่ใช่หวังพึ่งคนอื่น เรื่องที่เหลวงไหลที่สุดนะ คือเรื่องจะไปให้คนอื่นเขาดูสภาวะให้ การรู้สภาวะต้องรู้ด้วยตัวเอง แล้วเห็นสภาวะแสดงไตรลักษณ์ ไม่ใช่มานั่งถามคนอื่น ตอนนี้จิตหนูเป็นยังไง จะแก้ยังไง แต่ละคำสะท้อนว่าไม่มีการศึกษาทางธรรมะเลย พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 25 ก.ค. 58 B

Direct download: 580725B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:04pm +07

(ปฏิจจสมุปบาท) "เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี" เป็นการบอกว่า ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวร ทุกอย่างมีขึ้นมาเพราะมีเหตุ พอเหตุดับมันก็ดับ พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 25 ก.ค.​58 A

Direct download: 580725A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:03pm +07

"พอเราทำแบบไม่ได้หวังผลอะไร มันจะได้ผลเร็ว" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช หมู่บ้านสัจธรรม จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 สิงหาคม 2558

Direct download: 580822.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:54pm +07

"ใจมันเปลี่ยนสักอย่างเดียวนะ ชีวิตมันก็เปลี่ยน พอจิตใจของเราเปลี่ยนไป มีความรู้ถูกความเข้าใจถูกมากขึ้น เราก็ประพฤติปฏิบัติถูกมากขึ้น ดำรงชีวิตถูกต้องมากขึ้น ก็มีความสุขเยอะขึ้น" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ 18 ก.ค. 58 B

Direct download: 580718B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:11am +07

"เวลาที่ใจเราเป็นธรรมดา มันไม่ได้ดัดแปลง ถ้าเราดัดแปลงไปแล้ว ทำให้ขรึมๆ อะไรอย่างนี้ เราก็ไม่ธรรมดา มันจะเห็นของเป็นธรรมดาไม่ได้ - ไม่เห็นธรรมะแล้ว ธรรมะเป็นของธรรมดานี่เอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 18 ก.ค. 58 A

Direct download: 580718A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:56pm +07

"ใจนี้มันเป็นของแปลก ถ้ามันเข้าไปติดอยู่กับอะไรมันก็จะทุกข์ทุกทีเลย คนสติปัญญาไม่พอก็ไม่เห็น.. เราเป็นชาวพุทธเราก็สังเกตจิตสังเกตใจของเรา จริงหรือไม่จริง.. มันสุขหรือมันทุกข์กันแน่" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช ที่เอไอเอ วันที่ 19 สิงหาคม 2558

Direct download: 580819.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:22pm +07

"จะดูจิตอย่าไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่าง ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติ เมื่อกระทบอารมณ์แล้วจิตเกิดสุข เกิดทุกข์ เกิดกุศล เกิดอกุศล เกิดยินดีเกิดยินร้าย ให้รู้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 12 ก.ค. 58

Direct download: 580712.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:49am +07

"การปฏิบัติธรรมไม่ใช่ทำอะไรนักหนาหรอก โดยเฉพาะในขั้นวิปัสสนากรรมฐาน ไม่ใช่การทำ แต่เป็นการเห็นกายเห็นใจอย่างที่กายเป็น อย่างที่ใจเป็น" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ 11 กรกฎาคม 2558

Direct download: 580711.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:33am +07

"ที่ถูกมีนิดเดียว ที่ผิดมีเยอะ แต่อย่าหาที่ถูก อย่าทำที่ถูก ให้รู้ตรงที่ผิดแล้วมันถูกเอง ถูกที่ละหน่อยๆ นะ บ่อยๆ เข้าก็ได้เยอะ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๖๐ วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

Direct download: 580704.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:28pm +07

"ธรรมะถ้าเราคิดว่าจะทำยังไง ผิดแล้วล่ะ วิปัสสนาไม่มีคำว่าทำ มีแต่ว่าเห็นอย่างที่มันเป็น ที่คิดว่าทำยังไงจะถูก ทำยังไงจะดี ก็คือปรุงแต่งขึ้นมา" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 3 ก.ค. 58 B

Direct download: 580703B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:19am +07

"อย่าไปคิดว่าปฏิบัติเอามรรคผลนิพพาน หรือเอาดีเอาวิเศษอะไร มันจะไม่ได้ ปฏิบัติแล้วอย่าเอาเข้าตัว ปฏิบัติถวายพระไป ถ้าปฏิบัติแล้ว กูจะได้ดีสักที กูจะได้เก่งสักที กูจะได้หลุดพ้นสักที กูมันตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งภาวนายิ่ง self จัด คิดว่าเราปฏิบัติบูชาพระ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 3 ก.ค. 58 ช่วงแรก

Direct download: 580703A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:03am +07

"จิตแสดงธรรมะให้เราดูตลอดเวลา แสดงให้เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง เขาเป็นของเขาเอง เราไม่ได้เจตนาที่จะเพ่ง มันก็เพ่งของมันเอง เราเจริญปัญญาก็เจริญกันง่ายๆ อย่างนี้ ดูจิตมันทำงาน เห็นมันทำงานได้เอง แค่นั้นก็พอแล้ว" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ 20 มิ.ย. 58 B

Direct download: 580620B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:28pm +07

"พวกเราก็คิดแต่จะแก้กรรม ไม่ยอมรับ มีหนี้แล้วไม่ยอมใช้ มีหนี้ก็ต้องใช้ แต่ว่าเวลาอกุศลให้ผลแล้วภาวนาเข้า สร้างความดีให้เหนือกว่า" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ 20 มิ.ย. 58 A

Direct download: 580620A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:12pm +07

"อยากจะพ้นทุกข์ ต้องทำ เรื่องอะไรพวกเราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามยถากรรมเหมือนสัตว์โลกที่ไม่เคยได้ยินธรรมะ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรมแผ่นที่ 60 วันที่ 14 มิถุนายน 2558

Direct download: 580614.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:31am +07

"เรียนธรรมะเราไม่เรียนด้วยการคิด เราเรียนด้วยการเข้าไปเห็น เข้าไปประจักษ์ ต่อหน้าต่อตา ดูกายทำงานดูใจทำงาน ถึงจะเกิดปัญญาที่แท้จริง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 13 มิ.ย. 58 B

Direct download: 580613B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:14am +07

"จิตไม่ถึงฐานเดินปัญญาไม่ได้จริง มีแต่คิดเอา คิดเรื่องไตรลักษณ์แต่มันไม่เกิดปัญญาจริงหรอก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์​ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม แผ่นที่ 60 13 มิ.ย. 58 A

Direct download: 580613A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:54am +07

"กรรมฐานเป็นของเฉพาะตัว ใครถนัดอะไรใช้อันนั้น... ที่สำคัญคือหลักของการปฏิบัตินะ ไม่ใช่รูปแบบ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช บ้านจิตสบาย วันที่ 2 ส.ค. 58

Direct download: 580802.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:27pm +07

"พวกเรามาเรียนที่นี่ เรามุ่งธรรมะเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพันกัน ถึงบางคนยังไม่บริสุทธิ์แต่ว่าก็ยังอยากรู้วิธีจะได้เอาไปปฏิบัติ วันหนึ่งก็จะพ้นทุกข์ไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 1 มิ.ย. 58 A (วันวิสาขบูชา)

Direct download: 580601A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:51am +07

"เคยแยกขันธ์ได้แล้วก็หัดแยกมันทุกวัน ดูขันธ์มันทำงานทุกวัน ถ้าละเลยไปไม่นานขันธ์ก็มารวมกันอีก เพราะว่าคุณธรรมที่พวกเรามีตอนนี้มันระดับโลกียธรรม มันเสื่อมได้ มีศีลก็ยังเสื่อมได้ มีสมาธิก็ยังเสื่อมได้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 1 มิ.ย. 58 C (วันวิสาขบูชา)

Direct download: 580601C.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:08pm +07

"หัดภาวนานะ หัดเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจ อะไรไม่ใช่จิตก็แค่รู้แค่เห็น รู้สิ่งทั้งหลายอย่างที่เขาเป็น รู้แล้วก็รู้ทันจิต นี่เป็นหลักของการภาวนา เราจะไม่พลาด " พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 1 มิ.ย. 58 B (วันวิสาขบูชา)

Direct download: 580601B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:01pm +07

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ วันที่ 21 ก.ค. 58

Direct download: 580721.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:47pm +07

"เวลาที่เราภาวนา เราไม่ได้ภาวนาเอาดี ไม่ได้ภาวนาเอาสุข เอาสงบ เราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับ ทุกอย่างไม่ใช่ตัวเรา บังคับไม่ได้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ศูนย์ปฏิบัติการบริษัทการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 8 ก.ค. 58

Direct download: 580708.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:03pm +07

"คำว่าดูจิต ดูจิตนั้นแหละ คือรู้ทันความรู้สึกของตัวเอง... ดูจิตไม่ได้ดูจิต มันเป็นแค่ภาษาเท่านั้นเอง ครูบาอาจารย์ท่านใช้มา ในความเป็นจริงที่ท่านสอนไม่ได้ดูตัวจิตหรอก ท่านดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิต เวลาจิตกระทบอารมณ์แล้วมีความรู้สึกเกิดขึ้น ทำไม เพราะจิตไม่มีร่องรอยอะไรให้ดูได้เลย เราดูความเปลี่ยนแปลงของจิตผ่านเจตสิก ผ่านสิ่งที่เกิดร่วมกับจิต" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 17 ก.ค. 58

Direct download: 580717.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:17pm +07

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรมแผ่นที่ 60 วันที่ 23 พ.ค. 58

Direct download: 580523.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:36pm +07

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรมแผ่นที่ 60 วันที่ 22 พ.ค. 58

Direct download: 580522.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:30pm +07

1 « Previous 48 49 50 51 52 53 54 Next » 62