"สาระแก่นสารที่แท้จริงของการปฏิบัติคือการเจริญสติในชีวิตประจำวัน การทำในรูปแบบเป็นการฝึกซ้อมเพื่อจะให้เจริญสติในชีวิตประจำวันได้เข้มแข็ง ถ้าทิ้งการเจริญสติในชีวิตประจำวันแล้วนี่อย่ามาพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเลย ยากมาก เพราะชีวิตเราส่วนใหญ่อยู่ข้างนอก.. ไม่ได้อยู่ในฌาน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๘ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘ ช่วงแรก

Direct download: 580104A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:39pm +07

"ดูตัวเองว่าจริตนิสัยของเราเหมาะกับกรรมฐานอะไร ไม่เลียนแบบคนอื่น ไม่ร่อนเร่ จับหลักการปฏิบัติให้แม่นแล้วเอาเวลามาปฏิบัติ อย่าเอาเวลาไปเที่ยวมากไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโชวัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๘ วันที่ ๓ ม.ค. ๕๘

Direct download: 580103.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:38pm +07

"วันนี้ยังมีธรรมะให้ฟังก็ตั้งอกตั้งใจฟัง ประพฤติปฏิบัติให้ได้ ธรรมะไม่ได้ฟังเล่น ฟังแล้วต้องปฏิบัติ" ธรรมะเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี วันที่ 11 มี.ค. 2558

Direct download: 580311.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:18am +07

สรณะอื่นของหลวงพ่อไม่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะอันประเสริฐของหลวงพ่อ ด้วยอำนาจแห่งสัจจะนี้ ขอให้พวกเรามีความสุขกายสุขใจพ้นจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวง สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงาม ทำพระนิพพานให้แจ้งโดยพลัน ...ไปทำเอานะ ตัวอื่นๆ ยังช่วยกันได้ตัวสุดท้ายต้องทำเอง ไปสู้เอา

Direct download: 580101B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:19pm +07

"นั่งคิดถึงพระพุทธเจ้าทั้งวัน จะไปสวรรค์ไม่ไปนิพพาน ถ้าเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์นั่นล่ะถึงจะไปนิพพาน" ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 1 มกราคม 2558 A

Direct download: 580101A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:16pm +07

"เรียนกรรมฐาน ไม่ปกปิดสิ่งที่บกพร่องของตัวเองนะ คลี่ตัวเองฉีกหน้ากากตัวเองออกมาได้ถึงจะกล้าหาญ เข้าสู่ความสะอาดได้อย่างง่ายดาย ถ้าเจ้าเล่ห์แสนกล อมพะนำ ซ่อนเร้น ภาวนายาก" ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ราชกรีฑาสโมสร (ธรรมะกลางเมือง 3) วันที่ 8 มีนาคม 2558

Direct download: 580308.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:43pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ศาลาลุงชิน วันที่ 15 มีนาคม 2558

Direct download: 580315.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:51pm +07

"สิ่งที่เราทำอยู่นี้ถูกหรือไม่ถูกไม่ได้วัดด้วยความรู้สึกของตัวเอง แต่ต้องวัดด้วยว่าถูกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ ถึงจะเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม วันที่ 31 ธันวาคม 2557

Direct download: 571231.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:04pm +07

"อย่ากลัวโง่นะ ที่คิดมากเพราะกลัวโง่ กลัวไม่รู้ ความคิดนั่นล่ะปิดบังความจริง ความคิดกับความจริงคนละอันกัน รู้อย่างที่มันเป็นไม่ต้องคิดมาก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 14 ธันวาคม 2557

Direct download: 571214.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:44pm +07

"จุดสำคัญที่เราจะทำได้หรือไม่ได้ อยู่ที่เราพัฒนาจิตของเราให้มีคุณภาพพอที่จะเดินปัญญาหรือเปล่า คือการฝึกสมาธิให้ถูกต้องนั่นเอง ให้มีคุณภาพเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ไม่ใช่สงบอยู่เฉยๆ หรือออกเห็นโน่นเห็นนี่" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2557

Direct download: 571213.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:43pm +07

"อัตตาตัวตนไม่เคยมีมาแต่ไหนแต่ไรไม่ต้องล้าง สิ่งที่ล้างคือล้างความเห็นผิดว่ามีอัตตาตัวตน สร้างความรู้ถูกความเข้าใจถูกขึ้นมา" พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 12 ธันวาคม 2557

Direct download: 571212.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:42pm +07

"ไม่ต้องคิดเอา ของจริงมันแสดงอยู่แล้ว ส่วนความคิดอย่าไปห้ามมันนะ บางคนคิดว่าต้องไม่คิดอะไรเลย ไม่ถูก อยากคิดอะไรก็คิด แต่ว่าถ้าคิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์ให้รู้ เกิดดีให้รู้ เกิดโลภ โกรธ หลง ให้รู้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ 7 ธันวาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 571207B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:37pm +07

"คนซึ่งไม่มีสติปัญญามากพอเขาคิดว่ามีความอยากยังไม่ทุกข์ ต้องไม่สมอยากแล้วถึงจะทุกข์ พวกเรานักปฏิบัติเห็นว่าทันทีที่มีความอยากก็ทุกข์เรียบร้อยแล้ว ใจจะถูกบีบคั้น ถูกบังคับให้ดิ้นรน ...พวกเราลองไปสังเกตดูนะว่าจริงหรือเปล่า" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่สวนสันติธรรม วันที่ 7 ธันวาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 571207A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:36pm +07

"งงแล้วรู้ว่างงเป็นการเจริญปัญญานะ ได้บุญใหญ่ยิ่งกว่าใส่บาตรอีก เมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจิตเป็นกุศล เมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นไม่ใช่กุศลแล้ว ดูแค่ง่ายๆ รู้เนื่อรู้ตัวไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558

Direct download: 580222.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:26pm +07

"สติเป็นของวิเศษนะ เป็นของที่มีคุณค่ามาก เพราะจะสามารถทำให้เราไปช่วยตัวเองได้ทั้งกับชีวิตในโลกหรือการปฏิบัติธรรม ขาดสติก็คือเสียทุกอย่าง เราจะได้เปรียบพวกที่ไม่เคยฝึกสตินะ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 6 ธันวาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 571206B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:32pm +07

"คำสอนในขั้นที่จะพ้นจากโลกเข้าไปสู่ขั้นโลกุตตรธรรม สอนให้รู้ทุกข์ไม่ได้ให้ทำอย่างอื่นเลย ให้รู้ความจริงของทุกข์เท่านั้น คำว่าทุกข์ในความหมายของพระพุทธเจ้า หมายถึง รูปนาม ขันธ์ห้า กายใจของเรานี้คือตัวทุกข์" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 6 ธันวาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 571206A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:31pm +07

Direct download: 571205B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:04pm +07

เรามีร่างกายก็ใช้ประโยชน์ให้สูงสุด คือมาสร้างคุณงามความดีทั้งหลาย พัฒนาให้มีศีล มีสมาธิ มีปัญญาขึ้นมา ไม่อย่างนั้นก็แก่เปล่าๆ เจ็บเปล่าๆ ตายเปล่าๆ

Direct download: 571205A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:04pm +07

"มันยากเพราะเราขี้เกียจดู นานๆ ดูทีหนึ่งแล้วเมื่อไรจะเห็นความจริง" พระธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ 30 พ.ย. 57 B

Direct download: 571130B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:18am +07

"กรรมฐานที่เนื่องอยู่ในกายในใจของเราดีที่สุด ไม่ย้อนมาที่กายที่ใจขึ้นวิปัสสนาไม่ได้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม วันที่ 30 พ.ย. 57 A

Direct download: 571130A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:17am +07

"ตั้งใจนะ 15 นาทีทำไมจะทำไม่ได้ วันหนึ่งเล่นอินเตอร์เน็ตมากกว่านี้อีก ถวายพระพุทธเจ้านะ ฝึกของเราไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ 28 ธันวาคม 2557

Direct download: 571228.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:21am +07

"ทุกอย่างในชีวิตเรา ทำกรรมฐานได้หมดเลยถ้าทำเป็น... เราคอยสนใจคอยเรียนคอยรู้ไป นี่คือการเจริญปัญญา เรียกว่าการเจริญสติเจริญปัญญาในชีวิตประจำวัน บางคนเจริญปัญญาได้เฉพาะตอนอยู่ในสมาธิ ทำในรูปแบบ อยู่ในชีวิตจริงเจริญไม่ได้ เผอิญชีวิตส่วนใหญ่ของเราอยู่ข้างนอกนี่ไม่ได้อยู่ในห้องกรรมฐาน" พระธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโชที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ 29 พ.ย. 57 ช่วงสอง

Direct download: 571129B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:36pm +07

"พวกเราบางทีใจร้อน อยู่ๆ ก็อยากจะเรียนปฏิบัติเลย ไม่รู้หลัก อยากจะให้บอกให้นั่งสมาธิท่านี้ เดินท่านี้ อันนั้นเปลือกของการปฏิบัติ เรียกว่ารูปแบบ รูปแบบของการปฏิบัติเป็นตัวรอง ตัวหลักที่ต้องเรียนให้ได้คือ วิธีปฏิบัติ หลักของการปฏิบัติ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ 29 พ.ย. 58 ช่วงแรก

Direct download: 571129A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:35pm +07

"ปัญญาอยู่ๆ ไม่เกิด ต้องมีสมาธิรองรับเพราะสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา ถ้าไม่มีสมาธิปัญญาไม่เกิด สมาธิเกิดจากอะไร สมาธิมีความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ ถ้าเรามีศีลมีธรรมใจมันมีความสุขมีศีล จิตใจจะมีความร่มเย็นเป็นสุข" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ศาลาลุงชิน วันที่ 15 ก.พ. 2558

Direct download: 580215.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:34pm +07

"ท่านบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา จะบรรลุมรรคผลได้ก็ด้วยปัญญานี่แหละ แต่อยู่ๆ ปัญญาไม่เกิดหรอก ต้องมาเจริญสตินะ พัฒนาสติขึ้นมาก่อน ในสติปัฏฐานเบื้องต้นท่านสอนให้เกิดสติ เบื้องปลายท่านสอนให้เกิดปัญญา" พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่บ้านจิตสบาย วันที่ 1 ก.พ. 58

Direct download: 580201.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:17pm +07

1 « Previous 48 49 50 51 52 53 54 Next » 58