"เราจะภาวนาให้หมดความทุกข์ ความทุกข์มีต้นเหตุคือตัณหา ความอยาก ความอยากมีต้นเหตุคือความไม่รู้ หรือความโง่ หรือตัวอวิชชา เครื่องมือที่จะทำลายความไม่รู้ ชื่อวิปัสสนากรรมฐาน คือการเจริญปัญญา แต่วิปัสสนากรรมฐานทำอย่างเดียวแล้วจะเหนื่อยก็ต้องได้พักผ่อนบ้าง ก็มีเครื่องมือชื่อสมถกรรมฐาน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ 59 วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ช่วงแรก

Direct download: 580508A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:14pm +07

"รู้สึกตัวเป็นอย่างเดียวไม่พอละ ต้องแยกธาตุแยกขันธุ์ได้ จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 59 วันที่ 1 พ.ค. 58

Direct download: 580501.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:44pm +07

"มาฝึกจิตฝึกใจได้บุญมากกว่าทำบุญด้วย แต่ว่าต้องลงทุนลงแรง ต้องฝึกทุกวันๆ ตั้งใจฝึกเข้านะ ชีวิตนี้เป็นของหายาก หมดลงไปทุกวัน แต่ละวันที่หมดไปแล้วซื้อคืนไม่ได้... เราซื้อเวลาด้วยชีวิตของเราเอง เวลา 1 วันที่เราได้มาเราก็เอาชีวิต 1 วันไปแลกมา มีเวลาจำกัด รีบภาวนาเข้า " พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่บริษัทเตียวฮง สีลม วันที่ 17 มิถุนายน 2558

Direct download: 580617.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:58pm +07

"ค่อยๆ ฝึกนะ ทีแรกมันก็จะหลงของข้างนอกแล้วมันก็วางๆๆ เจริญบ้างเสื่อมบ้างไม่เป็นไร ล้มลุกคลุกคลานไม่เป็นไรแต่ขอให้ล้มแล้วลุก คลุกฝุ่นแล้วก็คลานไป ไม่ถอยไม่หยุด ถ้าไปอย่างนี้ไม่นานนะปัญญามันเกิด ปัญญาเกิดแล้วไม่เสื่อม" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช ศาลาลุงชิน วันที่ 21 มิถุนายน 2558

Direct download: 580621.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:06am +07

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม ๕๙ วันที่ 26 เม.ย. 58

Direct download: 580426.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:48am +07

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรมแผ่นที่ 59 วันที่ 25 เม.ย. 58

Direct download: 580425.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:42am +07

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ 59 วันที่ 18 เมษายน 2558

Direct download: 580418.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:34am +07

"ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปถ้ารู้วิธีนะ แล้วขยันพอ ทนดูซ้ำแล้วซ้ำอีกทนไป เบื้องต้นก็ถือศีล 5 ไว้ก่อน ศีล 5 พอแล้ว ทุกวันฝึกในรูปแบบ แล้วก็ดูเจริญสติเจริญปัญญาอยู่ในชีวิตธรรมดานี้เอง แยกรูปแยกนามให้ได้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 59 วันที่ 17 เม.ย. 58 ช่วงส่งการบ้าน

Direct download: 580417B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:13pm +07

"ถ้าเรายังทำวิปัสสนากรรมฐานกันได้ถูกต้อง ในเวลาไม่นานเราจะเข้าถึงธรรมะ ใช้คำว่าไม่นาน.. ถ้านาน ไม่ใช่หรอก เราจะเห็นต่อหน้าต่อตา เห็นความจริงของรูป เห็นความจริงของนาม เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามต่อหน้าต่อตานี่ จิตจะดื้อสักแค่ไหน " พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 59 วันที่ 17 เม.ย. 58 ช่วงแรก

Direct download: 580417A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:12pm +07

"มันจะไม่ทุกข์อย่างเด็ดขาดเลยถ้าใจมันไม่ยึดถือในกายในใจ นี่เป็นความอัศจรรย์นะ"

Direct download: 580413.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:05pm +07

"อย่าไปรอดูนะ... การดูจิตดูใจห้ามไปรอดู ให้ความรู้สึกเกิดไปเลยแล้วค่อยรู้เอา ต้องกล้านะ ขี้ขลาดก็คอยเฝ้า... ไม่มีประโยชน์อะไร" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรมแผ่นที่ ๕๙ วันที่ 12 เมษายน 2558 B

Direct download: 580412B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:41pm +07

"สุดท้ายก็แก่ไป ตายไปกับความว่างเปล่า ไม่เห็นมีอะไรเหลืออยู่ พระพุทธเจ้าสอนเราให้รู้ว่าเราควรจะทำอะไร จะทำเพื่ออะไร จะทำอย่างไร" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๙ วันที่ 12 เมษายน 2558 ช่วงแรก

Direct download: 580412A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:06pm +07

"ความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์ ความอยากไม่ให้มันมีแล้วมันต้องมี ก็เลยเป็นทุกข์ อยากให้มันหายเร็วๆ มันไม่หายเลยเป็นทุกข์ ตัวที่ทำให้เราทุกข์คือตัวอยากนั่นแหละ สภาวะทังหลายมีอยู่ ไม่ได้ทำให้เราทุกข์" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 59 วันที่ 11 เม.ย. 58 ช่วงส่งการบ้าน

Direct download: 580411B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:11am +07

"การเรียนรู้สัจจะที่แท้จริงคิดเอาไม่ได้ เพราะความคิดนั้นปนเปื้อนด้วยความเชื่อเก่าๆ ของตัวเอง ขังตัวเองอยู่ในกรอบเก่าๆ วิธีที่จะเข้าถึงสัจจะได้ก็ลืมตาตื่นขึ้นมา ดูความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตา" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 59 วันที่ 11 เมษายน 2558 ช่วงแรก

Direct download: 580411A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:02am +07

"ไม่ยากนะถ้ารู้วิธี มันไม่ยากเพราะอะไร เพราะเราไม่ได้ทำอะไร เราทำหน้าที่รู้อย่างเดียว" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรมแผ่นที่ ๕๙ วันที่ 29 มี.ค. 58 ช่วงส่งการบ้าน

Direct download: 580329B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:39am +07

"เรียนแล้วก็เอาไปทำนะ ถือศีล ๕ แล้วทุกวันต้องซ้อมฝึก หัดรู้สภาวะไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 29 มี.ค. 58 A

Direct download: 580329A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:38am +07

"ความดี ความสุข ความสงบเป็นของไม่เที่ยง เราไม่ได้เรียนเอาของตื้นแค่นั้น เราเรียนเพื่อจะให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของรูปนามกายใจ เตรียมจิตให้พร้อมด้วยการเป็นผู้รู้เสียก่อน แล้วเอาจิตที่เป็นผู้รู้นี่ล่ะมารู้ความจริงของกายของใจ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด 31 พ.ค. 58

Direct download: 580531.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:17pm +07

"พวกเราอย่าให้เสียเวลานะ ธรรมะเป็นของที่ต้องเร่งศึกษา เพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันใดพระพุทธศาสนาจะหมดไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วิทยาลัยเทคนิคพังงา จ.พังงา วันที่ 24 พฤษภาคม 2558

Direct download: 580524.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:07pm +07

พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรมแผ่นที่ 58 วันที่ 28 มีนาคม 2558

Direct download: 580328.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:27pm +07

"คำว่าปฏิบัติธรรม อย่าไปคิดว่าคือการนั่งหลับหูหลับตานะ ไม่ใช่การเดินจงกรม ไม่ใช่การนั่งสมาธิ อันนั้นเปลือกของการปฏิบัติเท่านั้น การปฏิบัติธรรมจริงๆ คือการพาจิตใจให้มาเรียนรู้ความจริงของร่างกาย ความจริงของจิตใจ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง วันที่ 20 พ.ค. 58

Direct download: 580520.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:16am +07

Direct download: 580327B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:42pm +07

Direct download: 580327A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:41pm +07

Direct download: 580313B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:41pm +07

Direct download: 580313A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:40pm +07

"ถ้าจะถือศีลให้ดีนะ มีสติ รู้ทันกิเลสที่เกิดที่ใจ ราคะเกิดรู้ทัน โทสะเกิดรู้ทัน รู้ทันนี่เป็นปัญญาด้วย อาศัยรู้ทันจิตใจของเรานะ ศีลก็ดี สมาธิก็จะดี ปัญญาก็จะดีขึ้นมาด้วย" พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 1 มีนาคม 2558

Direct download: 580301.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:36pm +07

1 « Previous 47 48 49 50 51 52 53 Next » 59