ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๕๖

Direct download: 570913A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:35am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖ วันที่ 12 กันยายน 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570912B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:05pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 12 กันยายน 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570912A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:04pm +07

ธรรมเทศนานอกสถานที่ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ที่คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาชัยเชียงใหม่ วันที่ 15 ตุลาคม 2557

Direct download: 571015.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 4:27pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโชที่ศาลาลุงชิน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 คอยรู้กายรู้ใจของเราไปเรื่อย ไม่ทิ้ง คำว่าไม่มีเวลาภาวนาไม่มีหรอก เวลาภาวนามีเยอะแยะเลย ส่วนมากเราเอาเวลาที่ควรจะภาวนานั้นเอาไปทิ้งเสียเปล่าๆ อย่างเราเดินไปทำธุระ เราเดินไปขึ้นรถเมล์ เดินไปอะไรนี้ ทุกก้าวที่เดิน เรารู้สึกตัวไป รู้สึกกายรู้สึกใจ ก็ได้ภาวนา ได้เดินจงกรมตั้งแต่เช้าแล้ว ชีวิตเราไม่ใช่ว่าหาเวลาไม่ได้เลย แตว่าเราไม่รู้จักคุณค่าของเวลา ไม่รู้จักหยิบฉวย เราก็เลยมาบ่นเป็นข้ออ้างของคนที่ไม่ปฏิบัติที่ว่าไม่มีเวลาปฏิบัติ..

Direct download: 571116.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:26pm +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๕๖ วันที่ 30 สิงหาคม 2557

Direct download: 570830.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:21pm +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๕๖ วันที่ 16 สิงหาคม 2557

Direct download: 570816.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:20pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่บ้านจิตสบาย 2 พฤศจิกายน 2557

Direct download: 571102.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:33pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ช่วงสอง

Direct download: 570810B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:58pm +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๕๖ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ช่วงแรก

Direct download: 570810A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:57pm +07

คอร์สอบรมธรรมะสำหรับคนจีน ครั้งที่ 2/2557 โดยพระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ (ครูบาอ๊า) วันที่ 15 กันยายน 2557

Direct download: sci570915.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:08am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖ 9 สิงหาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570809B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:16pm +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๕๖ วันที่ 9 สิงหาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570809A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:15pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่พุทธมณฑล วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

Direct download: 571101.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:04pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ดอกบัวคู่ วันที่ 19 ตุลาคม 2557

Direct download: 571019.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:41pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ราชกรีฑาสโมสร วันที่ 5 ตุลาคม 2557

Direct download: 571005.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:05pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เทศน์ที่กลุ่มบริษัทชัยรัชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

Direct download: 571001.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:18pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่สถาบันปรับโครงสร้างร่างกาย อริยะ วันที่ 28 กันยายน 2557

Direct download: 570928.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:25pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24 สิงหาคม 2557

Direct download: 570824.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 4:37pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย วันที่ 17 กันยายน 2557

Direct download: 570917.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 4:01pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่บ้านกล้าธรรม ๑ ณ ลำพูน จ.ลำพูน วันที่ 23 สิงหาคม 2557

Direct download: 570823.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:02pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๕ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570808B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:00pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๕ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570808A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:55pm +07

ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๕ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557

Direct download: 570725.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:26am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๕​ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570719B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:55pm +07

1 « Previous 37 38 39 40 41 42 43 Next » 45