...ดิ้นรนอยากได้ความสุข ดิ้นรนหนีความทุกข์ ใจเกิดการดิ้นรนขึ้นมา เกิดการปรุงแต่งขึ้นมา ความดิ้นรนของใจเรียกว่าภพ สร้างภพสร้างชาติ ชาติคือ ความได้มาซึ่งตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไปหยิบไปฉวยเอามาว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา ภพก็คือความดิ้นรน การทำงานของจิตใจนี้แหละ เราดิ้นไปเพราะไม่รู้ความจริง พระอรหันต์รู้ความจริงแจ่มแจ้งแล้วว่า กายนี้ก็ทุกข์ จิตนี้ก็ทุกข์ หมดความดิ้นรน จะไม่เกิดการดิ้นรนอีกเลย จิตจะพ้นจากความปรุงแต่งสิ้นเชิง จิตพวกเรายังปรุงอยู่ก็ปรุงไป ปรุงแล้วก็คอยรู้เอา วันหนึ่งก็ได้พ้นจากความปรุงแต่ง

Direct download: 571210.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:05pm +07

ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ที่การไฟฟ้าภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี วันที่ 17 ธันวาคม 2557

Direct download: 571217.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:21pm +07

งานของเราต้องรีบทำ งานทางใจของเรา เพราะเราไม่รู้เวลาเราเหลือเท่าไร ก็ต้องไม่ให้เสียใจทีหลัง ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ศาลาลุงชิน วันที่ 21 ธันวาคม 2557

Direct download: 571221.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:42am +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่โรงพยาบางลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 14 ตุลาคม 2557

Direct download: 571014.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:53pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ 56 วันที่ 11 ตุลาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 571011B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:39pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 56 วันที่ 11 ตุลาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 571011A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:37pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557

Direct download: 571123.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:07am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ 56 ช่วงสอง วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 571010B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:38pm +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๕๖ วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ช่วงแรก

Direct download: 571010A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:37pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา ที่วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557

Direct download: 571122.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:13pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ 56 ช่วงสอง

Direct download: 571003B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:13pm +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ 56 ช่วงแรก

Direct download: 571003A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:11pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖

Direct download: 570927B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 3:42am +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๕๖

Direct download: 570927A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 3:40am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖ วันที่ 14 กันยายน 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570914B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:36pm +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๕๖ วันที่ 14 กันยายน 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570914A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:35pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

Direct download: 571119.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:57pm +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖

Direct download: 570913B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:36am +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๕๖

Direct download: 570913A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:35am +07

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖ วันที่ 12 กันยายน 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570912B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:05pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 12 กันยายน 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570912A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:04pm +07

ธรรมเทศนานอกสถานที่ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ที่คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาชัยเชียงใหม่ วันที่ 15 ตุลาคม 2557

Direct download: 571015.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 4:27pm +07

ธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโชที่ศาลาลุงชิน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 คอยรู้กายรู้ใจของเราไปเรื่อย ไม่ทิ้ง คำว่าไม่มีเวลาภาวนาไม่มีหรอก เวลาภาวนามีเยอะแยะเลย ส่วนมากเราเอาเวลาที่ควรจะภาวนานั้นเอาไปทิ้งเสียเปล่าๆ อย่างเราเดินไปทำธุระ เราเดินไปขึ้นรถเมล์ เดินไปอะไรนี้ ทุกก้าวที่เดิน เรารู้สึกตัวไป รู้สึกกายรู้สึกใจ ก็ได้ภาวนา ได้เดินจงกรมตั้งแต่เช้าแล้ว ชีวิตเราไม่ใช่ว่าหาเวลาไม่ได้เลย แตว่าเราไม่รู้จักคุณค่าของเวลา ไม่รู้จักหยิบฉวย เราก็เลยมาบ่นเป็นข้ออ้างของคนที่ไม่ปฏิบัติที่ว่าไม่มีเวลาปฏิบัติ..

Direct download: 571116.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:26pm +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๕๖ วันที่ 30 สิงหาคม 2557

Direct download: 570830.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:21pm +07

ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๕๖ วันที่ 16 สิงหาคม 2557

Direct download: 570816.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:20pm +07

1 « Previous 33 34 35 36 37 38 39 Next » 42