สภาวธรรมทั้งรูปธรรม-นามธรรมทั้งหลาย แต่ละตัวๆ มีลักษณะเฉพาะ มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ทำให้สามารถแยกได้ ว่าตัวนี้กับตัวนี้เป็นคนละตัวกัน โลภกับโกรธนั้นคนละตัว สุขกับทุกข์มันคนละตัวกัน ดีกับชั่วก็คนละตัว กายกับใจก็คนละตัว ดิน น้ำ ไฟ ลมก็เป็นคนละตัวกัน แต่ละตัว เราแยกได้ แต่แค่นี้ยังไม่พ้นทุกข์หรอก แค่เห็นลักษณะเฉพาะตัวของสภาวธรรมแต่ละตัว ยังไม่สามารถทำให้เราพ้นทุกข์ได้ เราจะพ้นทุกข์ได้ ถ้าเราเห็นลักษณะร่วมของสภาวธรรมทุกๆ ตัว หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 27 กันยายน 2563 ไฟล์ 630927 ซีดีแผ่นที่ 87

Direct download: 630927.mp3
Category:Audio Book -- posted at: 6:00am +07

Translated with permission from Luangpor Pramote. This 18-minute episode addressed to people who are interested in mindfulness practice, Vipassana and Buddhism

I wrote this essay as a small gift for all those who are interested in practicing Dhamma in order to convey that: Dhamma is ordinary, it is about ourselves, and can be learned by ourselves without much difficulty. So do not feel discouraged when you hear people who are well-versed in Dhamma talking about theory In reality, you do not need to know anything except for how to be free from suffering, because this is the heart of Buddhism, which is the most important lesson for one to learn.

Direct download: For20You2C20the20Newcomer.mp3
Category:Audio Book -- posted at: 12:19am +07

1