"พร้อมหรือยัง ต้องฝึกให้ชำนาญนะ อย่างเรากำลังหลงๆ อยู่อย่างนี้ ต้องรู้สึกตัวให้ได้ เต็มที่เลย ในเวลาไม่เกิน 3 วินาที ประมาณนั้นนะ ฝึก อย่างใจหลงไป บางทีเรารู้ แล้วมันยังคลุกอยู่กับอารมณ์ ไม่ยอมแยก ต้องฝึกให้มันถอยออกมา แยกขันธ์ออกมาให้ได้นะ หลวงพ่อฝึกตั้งแต่เป็นโยม 3-5 วินาที ประมาณนี้" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

Direct download: 600813B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07