"ความสงสัย มันจะหลอก ให้เราคิด ไปเรื่อยๆ ให้เราถาม ไปเรื่อยๆ ได้คำตอบมา เราก็ไปคิดต่อ คิดต่อ ก็ไปถามต่ออีก ชีวิตวนเวียนอยู่กับการคิด กับการถาม ซึ่งหาประโยชน์อะไรไม่ได้ เรียนรู้ความจริงของกายของใจไป ถึงจะได้ประโยชน์ จะได้ตั้งแต่เบื้องต้น ไปจนเป็นโสดา สกทาคา อนาคา เป็นพระอรหันต์ พ้นทุกข์ไป ก็รู้แจ่มแจ้งว่าเป็นยังไง" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๒ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

Direct download: 600813A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07