"การปฏิบัติเนี่ย ไม่ใช่ห้ามดู ห้ามฟัง ห้ามคิดนะ มีตา ก็ดู มีหู ก็ฟัง มีใจ ก็คิด แต่พอกระทบไปแล้ว มีสุข ให้รู้ มีทุกข์ ให้รู้ เกิดกุศล ให้รู้ โลภ โกรธ หลง ให้รู้ อย่างนั้น เราจะเห็นว่า มันเปลี่ยนแปลงตลอด จิตใจนี้ ไม่คงที่ อย่างนั้นเรียกว่า การเจริญปัญญา” -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

Direct download: 600806B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07