"รักษาศีลห้า แล้วก็ทำในรูปแบบ จะทำให้มีพลัง เจริญสติในชีวิตประจำวันรวดไปเลย ไม่ค่อยมีแรง แต่ถ้าถือศีล ทำในรูปแบบ แต่ไม่ทำในชีวิตประจำวัน โอกาสได้มรรคผลนี่ต่ำมากเลย สอนให้เยอะแล้วนะ อยู่ที่ทำเอาเอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช โรงพยาบาลสมุทรปราการ 30 ส.ค. 58

Direct download: 580830.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:10pm +07