"พอเราทำแบบไม่ได้หวังผลอะไร มันจะได้ผลเร็ว" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช หมู่บ้านสัจธรรม จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 สิงหาคม 2558

Direct download: 580822.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:54pm +07