"กิเลสเกิดขึ้นรู้ทัน กิเลสจะหมดเรี่ยวหมดแรงไปเอง ไม่ต้องทำอะไร เห็นไหมเก่งถึงขนาดนี้ปัญญา พอรู้ทันนะ ปัญญาก็ตัดเลย เห็นเลย กิเลสตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ มีเหตุก็เกิด หมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เหมือนกัน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๑ วันที่ 21 สิงหาคม 2558

Direct download: 580821.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:13pm +07